Debatt

Kort sagt, fredag 1. oktober

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Kulturstreik. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Setter seg over Stortinget

Arbeidsgiversiden kommer ensidig til orde i Bergens Tidende og Aftenposten 27. september og gråter over at de ikke får ta del i gjenåpningen av kulturlivet. Det er de ansatte som gråter blod fordi vi ikke får mulighet til å formidle det vi brenner for.

Streiken er over om de lokalt er modige nok til å si ja til en pensjon som ikke vil koste bedriftene mer enn lommerusk. De ansatte selv har tilbudt seg å spleise solidarisk på den vesentligste delen av de ekstra kostnadene.

Arbeidsgiverforeningen Spekter på sin side går imot sitt eget arbeid og setter seg over Stortinget. Det gjør de ved å latterliggjøre hybridpensjonsloven som sikrer kvinner de samme pensjonsytelser som menn i en livsvarig ordning.

Arbeidsgiverne kan spare seg for krokodilletårene da det eneste de formidler, er gammeldags paternalisme. Vi på vår side tror fremdeles på det norske sosialdemokratiet, der tillit og fellesskapsløsninger er modellen.

Kjell Erik Husom, tillitsvalgt, Bergen Filharmoniske Orkester

  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Kort sagt