Kort sagt, søndag 17. juli

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Kutt i forskning. Her er dagens kortinnlegg!

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Angrep på den frie grunnforskningen

Mye viktig er sagt om den pågående «krisen» i Norges forskningsråd (NFR). Men konsekvensene av regjeringens grep har prinsipielle sider som bør løftes klarere frem.

De fremtvungne sparetiltakene i NFR ser ut til å medføre et fullstendig kutt i Forskningsrådets støtte til den frie grunnforskningen («Fripro»-ordningen). Kanskje i flere år. Under dagens regjering vil altså NFR kun støtte forskning som er politisk styrt i tematisk rettede programmer.

Det verdt å merke seg hvilke typer forskning som dermed mister finansiering. Det vil selvsagt gjelde naturvitenskapelig og medisinsk forskning som ikke er innrettet mot kortsiktig anvendelse. Man tar med andre ord bort støtten til forskning som bare har sannhetssøken og kvalitet som motivasjon.

Fra mitt ståsted er det viktig å påpeke hvordan dette vil skade norsk forskning innenfor humaniora. Humanistisk forskning henter ikke vesentlig ekstern økonomisk støtte fra politisk styrte programmer. Kuttene vil altså ramme fagområder som omhandler språk, historie, kultur, religion, filosofi, sosiale medier eller kulturminner, for bare å nevne noen. Den som mener at det er viktig for nasjonen å ha fremragende, internasjonalt orientert forskning på disse fagfeltene, bør notere seg hva som er i ferd med å skje.

Dette berører også spørsmålet om akademisk frihet. «Fripro» er den eneste eksterne finansieringskilden for grunnleggende fri forskning i Norge. Regjeringens grep innebærer derfor en reell svekkelse av den akademiske friheten i Norge.

Frode Helland, dekan, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo