Debatt

Det er ikke behov for å redusere bruken av oljeinntekter | Siv Jensen

 • Siv Jensen
  Finansminister (Frp)

Regjeringen har holdt oljepengebruken godt innenfor handlingsregelens rammer, skriver finansminister Siv Jensen (Frp) som besøkte Aker BP-plattformen Valhall i Nordsjøen i midten av august. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Vi har styrt Norge trygt gjennom en krevende tid. Det er talende at Marianne Marthinsen ikke trekker frem noen nye forslag fra Arbeiderpartiet

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Marianne Marthinsen gjentar i Aftenposten 25. september tidligere påstander om at Regjeringens bruk av oljepenger er uansvarlig. Hun hevder også at det har vært små reformer under denne regjeringen. La meg kort svare på disse påstandene.
Motvirker arbeidsledighet

Ansvarlig og bærekraftig

Bruken av oljepenger er ansvarlig. Regjeringen har fulgt handlingsregelen som et samlet storting har sluttet seg til som rettesnor for finanspolitikken. De siste årene har vi brukt budsjettet til å øke aktiviteten i økonomien og til å motvirke arbeidsledighet. Det har gitt resultater. Veksten i økonomien er på vei opp og ledigheten er på vei ned.

Bruken av oljepenger er bærekraftig. Regjeringen har holdt bruken av oljepenger godt innenfor de rammene handlingsregelen setter. Så lenge vi bare bruker avkastningen av fondet, forsyner vi oss ikke av fondskapitalen. Dermed er det heller ikke behov for å redusere bruken av oljeinntekter.

Heller ikke under Stoltenberg ble bruken av oljeinntekter brakt tilbake til nivået fra før finanskrisen etter hvert som den økonomiske situasjonen bedret seg, slik Marthinsen ser ut til å tro. Tvert imot var bruken av oljeinntekter i 2013 hele 65 milliarder kroner høyere enn da finanskrisen brøt ut i 2008. Siden fondet økte i verdi, ga handlingsregelen også den gangen rom for økt bruk av oljepenger.

Robuste velferdsordninger

Reformer er viktig for vår fremtidige velferd. At vi lykkes i å få stadig mer ut av de ressursene vi bruker, er den suverent viktigste drivkraften bak økt levestandard.

Da Stortinget sluttet seg til handlingsregelen i 2001, var det ikke forventet at overføringene fra fondet skulle være nok til å dekke inn de økte aldersrelaterte utgiftene på lengre sikt. Den gang, som nå, var strategien at aldringen først og fremst måtte møtes med reformer som gjør offentlige velferdsordninger mer robuste overfor økt levealder.

I Perspektivmeldingen 2017 diskuterer vi ulike strategier for å sikre bærekraftige offentlige finanser. To elementer er spesielt viktige: Vi må skape flere jobber og vi må sørge for en effektiv offentlig ressursbruk.

Vekst og reformer trygger Norge

Oljeformuen må ikke bli en unnskyldning for å utsette nødvendige reformer. Heller ikke pensjonsreformen – som Stortinget etter mange års arbeid vedtok i 2009 – må bli en slik unnskyldning. Det er talende at Marthinsen fortsatt viser til pensjonsreformen, og ikke trekker frem noen nye forslag fra Arbeiderpartiet. En reformpause vil koste oss dyrt.

Regjeringens politikk for økt vekst og reformer trygger Norge for fremtiden. Vi har styrt Norge trygt gjennom en krevende tid og fører en ansvarlig økonomisk politikk innenfor de rammene handlingsregelen setter for bruk av oljeinntekter.

På kort sikt skal budsjettet tilpasses situasjonen i norsk økonomi. Samtidig må vi evne å prioritere tiltak og reformer som bidrar til omstilling og vekst. Bare på den måten kan vi skape nye, lønnsomme arbeidsplasser i privat sektor og en bedre og mer effektiv offentlig forvaltning.

På Twitter: @Siv_Jensen_Frp

 • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

 1. Debatt
 2. Økonomi
 3. Handlingsregelen
 4. Oljepenger
 5. Finanspolitikk

Flere artikler

 1. DEBATT
  Publisert:

  Regjeringens pengebruk har svekket vår evne til å betale for fremtidens velferd | Marianne Marthinsen

 2. ØKONOMI
  Publisert:

  Med sekken full av oljepenger har det vært fire fete år for finansminister Siv Jensen: Nå venter fire magre år.

 3. ØKONOMI
  Publisert:

  Regjeringen advarer: Fremtidige generasjoner må betale for økt oljepengebruk

 4. KRONIKK
  Publisert:

  Kjenner du en familie som vil skatte 60 prosent av inntekten sin?

 5. LEDER
  Publisert:

  Aftenposten mener: Den økte pengebruken må ikke bli en vane

 6. ØKONOMI
  Publisert:

  Statsbudsjettet for 2020 drukner i oljepenger