Debatt

Dette er ikke en ny kald krig. Men det er et signal om å våkne opp.

 • Jens Stoltenberg
  Jens Stoltenberg
  Generalsekretær i Nato
taa20e38_doc6n4issgwlps36ci07yi.jpg

Vi må modernisere regelverket for europeisk sikkerhet, skriver NATOs generalsekretær, Jens Stoltenberg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Europas sikkerhet er blitt mindre forutsigbar og mindre stabil. Denne uken holdt NATO et ekstraordinært møte der Tyrkia informerte de allierte om nedskytingen av et fly fra det russiske flyvåpen som krenket dets luftrom.

Dette er en alvorlig hendelse, som krever ro og diplomati — og jeg vil hilse velkommen ytterligere kontakter mellom Ankara og Moskva.

Russisk militær aktivitet nærmer seg kald krig-nivå

Det understreker også behovet for å styrke mekanismene for å hindre slike episoder i fremtiden. Fordi dette er del av et større mønster. De siste årene har vi sett en betydelig økning av Russlands militære aktivitet rundt våre grenser, i tillegg til en vilje til å bruke makt for å forfølge politiske mål.

 1. februar 2014 satte Russland i gang en såkalt «beredskapsøvelse» med 38.000 soldater i landets vestlige militærdistriktnær den ukrainske grensen. Få dager senere var mange av de samme russiske soldatene involvert i annekteringen av Krim - en del av Ukrainas suverene territorium.
Å gjenreise langsiktig stabilitet i Europa krever at vi moderniserer regelverket for europeisk sikkerhet

Som en respons på voksende uforutsigbarhet i vårt nabolag, har NATO satt i verk defensive tiltak for å beskytte alle allierte, og vi vil fortsette med dette så lenge det er nødvendig. Men å gjenreise langsiktig stabilitet i Europa krever også at vi moderniserer regelverket for europeisk sikkerhet.

Kalkulert uforutsigbarhet og mangel på åpenhet fra Russisk side

Tempoet i Russlands militære manøvrer og øvelser er i ferd med å nå nivåer som vi ikke har sett siden slutten av den kalde krigen.

De siste tre årene har Russland gjennomført 18 beredskapsøvelser. Noen russiske øvelser har involvert mer enn 150.000 soldater, og flere av dem har åpenbart omfattet simulerte atomangrep. Vi ser også en klar økning i Russlands aktiviteter i luften og til sjøs, blant annet – ser det ut til – for å teste naboenes reaksjoner.

Les også

Putin er på vei inn i den internasjonale varmen igjen. Det er ikke uproblematisk, mener kommentator Helene Skjeggestad

Militær trening og øvelse er en integrert del av hvert lands rettigheter. NATO øver også med sine styrker. Bare i forrige måned gjennomførte vi vår største øvelse på mange år, med 36.000 soldater som ble satt inn i Portugal, Spania og Italia. Men i motsetning til Russland offentliggjør vi vår øvelsesplan, og vi inviterer observatører, blant annet fra Russland, til å være med.

Dette står i sterk kontrast til Russlands kalkulerte uforutsigbarhet og mangel på åpenhet.

Moskva bruker smutthull og holder ikke prinsipper

Dette skjer i en kontekst der regimet som styrer militære aktiviteter i Europa ikke lenger oppfyller sin kjernefunksjon: å sørge for åpenhet og forutsigbarhet.

Innenfor Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), er 57 land, inkludert alle NATO-allierte og Russland, blitt enige om regler for gjennomføring av militære aktiviteter i Europa, inkludert observasjon og varsling av øvelser.

NATO står i solidaritet med Tyrkia, sa Stoltenberg under pressekonferansen etter nedskytingen:

Disse tiltakene reflekterte delte prinsipper for å unngå konflikt i Europa, og samtidig respektere hvert lands suverenitet.

Likevel peker Russlands aksjoner i Ukraina, og før det iGeorgia, men også i Moldova, på det faktum at Moskva ikke lenger holder disse prinsippene for å være ukrenkelige. Dessuten har Russland gått bort fra noen av disse avtalene, eller de bruker smutthull for å unngå bestemmelsene i dem.

Regelverket for europeisk sikkerhet er utdatert

Dette er ikke en ny kald krig. Men det er et signal om å våkne opp. Realiteten er at regelverket for europeisk sikkerhet er utdatert.

Vi må modernisere det for å reflektere dagens virkelighet og re-engasjere Russland.

Vi behøver raske inspeksjoner av beredskapsøvelser.

Vi behøver lavere terskler for varsling av øvelser.

Vi behøver tiltak for å bruke mer åpenhet om militære aktiviteter og stillinger i Europa.

Og vi behøver felles standarder for å håndtere mulige ulykker og episoder til havs og i luften.

 • Tre grunner til at tredje verdenskrig ikke står på trappene
  NATO overholder reglene og vil fortsette å gjøre det. På samme tid er det klart at vi behøver et modernisert regime, fremforhandlet innenfor rammen av OSSE. Med mindre vi skaper et mer pågående og oppdatert åpenhetsregime tilpasset denne nye virkeligheten, er faren for feilberegning, ulykker og det at vi snubler inn i en militær konfrontasjon reell og økende.

Vi må ikke gå i søvne inn i en utilsiktet opptrapping.

Å være fast i å forsvare de allierte og søke gjensidig åpenhet om militære aktiviteter, må gå hånd i hånd. Vi bør fordoble innsatsen for å modernisere og styrke regelverket for europeisk sikkerhet.

Uten dette, vil det ikke bli noen varig stabilitet i Europa.

Innlegget er også trykket i Die Welt,Le Figaro, Le Soir, Tribune de Geneve, La Repubblica, El Pais og Tagesanzeiger.

Twitter: @jensstoltenberg

Få med deg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

 1. Debatt
 2. Den islamske staten (IS)
 3. Tyrkia
 4. Russland
 5. Nato
 6. Jens Stoltenberg