Debatt

Det er du som sier nei, Høie. Det er du som ikke gjør nok. | Nils August Andresen

  • Nils August Andresen
At vi ikke gjør nok? Nei, ikke noe "vi", Høie. This one just ain’t on us. Det er du som ikke gjør nok, skriver Nils August Andresen.

Helseminister Bent Høie kan ikke legge skylden på for dårlig narkotikapolitikk på noen andre enn seg selv.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Sturla Haugsgjerd skriver i VGom sitt rusmisbruk og om dagens ruspolitikk. Han skriver om hvordan dagens politikk rammer sosialt skjevt; om hvordan den skaper et en situasjon der rusavhengiges liv i altfor stor grad handler om dette ene: å skaffe seg en brukerdose; om hvordan den samme politikken gjør at norske heroinister uten å ville det blir del av et enormt globalt kriminelt nettverk som fører til lidelse og død over hele verden, og mest i fattige land.

Bent Høiesvarer hami onsdagens VG, og skriver blant annet: "Jeg er enig med Sturla Haugsgjerd i mye. Vi er enige om det grunnleggende, at rusavhengighet er en sykdom og må møtes med helsehjelp. Men vi er uenige om at legalisering av flere rusmidler er rett medisin. Jeg mener hovedproblemet er at vi ikke gjør nok av det vi allerede vet virker."

Dette som vi visstnok vet at virker, er "å sørge for at tjenestene i kommunene blir bedre og mer helhetlige", "hjelp til å finne et sted å bo, hjelp til å komme i arbeid eller på skole, hjelp til å bygge et rusfritt liv". Et rusfritt liv, intet mindre. Det er dette Høie vil.

På grensen til provoserende rart

Men det er jo rart da, at vi vet om så mange andre ting enn heroinassistert som visstnok virker, men likevel ikke gjør dem. Det er enda rarere, på grensen til det provoserende rare, at Høie vet om alle disse andre tingene som vi visstnok vet at virker, men som helseminister likevel ikke setter det ut i livet i tilstrekkelig grad.

Eller kanskje er det ikke så rart likevel. Tiltakene Bent Høie snakker om, ville kreve store økonomiske løft, og et apparat som er langt større en dagens. Jo, Høie har gjort noe på disse feltene, og jeg berømmer ham gjerne for det. Og Regjeringen har prioritert rusomsorg.

Men i den konteksten Høie snakker om dette, er det uendelig langt igjen. Disse tiltakene skal konkurrere om helsemilliarder i en tid der det ikke akkurat er mangel på andre helsepolitiske utfordringer. Og det krever en tett personlig oppfølging over tid, av en art som staten ikke alltid er den beste til å gi: Følelsen av å høre til, av å ha et miljø, av å bli sett.

Hva gjør andre land?

Hva er alternativet? Det er selvfølgelig å gjøre som flere andre land – Sveits, Nederland og Danmark – og å starte heroinassistert behandling for tunge brukere. Et stort antall evalueringer og forskningsarbeider (oppsummerther,herogherog med henvisninger videre) viser gode effekter av politikken, i form av dramatisk færre overdosedødsfall, bedre livskvalitet for narkotikabrukere, mindre kriminalitet, lavere nyrekruttering og samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Den såkalte "konsensusrapporten", som Høie ofte,og feilaktig, har brukt som argument for ikke å gjøre noe, er også relativt positiv til heroinassistert behandling, og sier blant annet "we need research in Norway" – altså forsøksordninger. Nyere erfaringer og evalueringer fra Danmark går vesentlig lenger i åanbefale heroinassistert behandling.

Påstander man møter på i den norske debatten, som at de tyngste brukerne ikke kan hjelpes, eller at det er for dyrt, er tilbakevist et utall ganger.

Påstander man møter på i den norske debatten, som at de tyngste brukerne ikke kan hjelpes, eller at det er for dyrt, er tilbakevist et utall ganger. Ikke bare er argumentet om at ikke alle kan hjelpes på denne måten, absurd i seg selv – hvorfor skulle vi ikke hjelpe mange bare fordi vi ikke kan hjelpe alle?Nyere forskningviser også gode resultater for disse gruppene. Heroinprogrammer er dyrere enn for eksempel metadonprogrammer, men ersamfunnsøkonomisk lønnsommefordi de gir bedre effekt for grupper som ikke hjelpes på andre måter, og mindre sidemisbruk og kriminalitet.

Virkningen på kriminalitet er også noe det erpå høy tid å ta inn over segogså i Norge. I alle tilfeller er kostnadene en dråpe i havet sammenlignet med det Høie implisitt foreslår. Og alt dette er lenge før vi begynner å ta med virkningene det vil ha for de globale kostnadene knyttet til narkotikaproduksjon og narkotikatransport å få mest mulig av omsetningen inn i kontrollerte former.

Høie vil ikke

Men Høie vil ikke. Høie sier nei til den store mengden forskning vi allerede har, og gjemmer seg bak én oppsummeringsrapport som ikke sier det han fremstiller det som, og som dessuten anbefaler forskning i Norge.

Høie sier nei til den store mengden forskning vi allerede har

MenHøie sa neiogså da Haukeland Universitetssykehus søkte om en forsøksordning med heroinutdeling. Han vil ikke skaffe mer kunnskap. Og Høie sier nei til Sturla Haugsgjerd nå.

Det er selvsagt hans rett som helseminister. Politikere har det med å holde fast ved sine kjepphester og å se bort i fra forskning som ikke passer dem. Men, Bent Høie, da kan du ikke si at "vi" ikke gjør nok.

Etter landsmøtet i vår støtterArbeiderpartietnå heroinassistert behandling. Fra før av har dette tiltaket støtte fraVenstre,SVogMDG. Senterpartiet eravventende, men ikke negative. Også blant Høyres stortingsrepresentanter finnes mange som er åpne for dette, som parlamentarisk nestlederNikolai E. Astrup. Kommer det et troverdig forslag fra Regjeringen, vil mange flere være positive. Det er du som sier nei, Høie. Det er du som ikke gjør nok.Ingen andre.

Du skriver at du mener "hovedproblemet er at vi ikke gjør nok av det vi allerede vet virker." Det er riktig at du ikke gjør noe i nærheten av nok av det du tror virker. Og det kommer du ikke til å gjøre heller. Forståelig nok. Pengene finnes ikke, kapasiteten er ikke der. Du kommer ikke til å gjøre nok av det, hverken i denne stortingsperioden eller i neste. Og det forskningen sier at virker, og som faktisk kan gjennomføres, det vil du ikke gjøre. Du vil ikke engang la noen forsøke. Hadde du villet, hadde det vært et bredt og overveldende stortingsflertall for ny politikk.

I mellomtiden dør folk fortsatt av unødvendige overdoser.

Hadde du villet, hadde det vært et bredt og overveldende stortingsflertall for ny politikk.

At vi ikke gjør nok? Nei, ikke noe "vi", Høie. This one just ain’t on us. Det er du som ikke gjør nok.

Twitter: @nilaug

Denne teksten er først publisert på Minervanett

Andre innlegg i debatten:

Sturla Haugsgjerd i VG: Det er veldig bra at Bent Høie bryr seg om oss rusavhengige på Verdens Overdosedag, men hva med årets 364 andre dager?

Bent Høie i VG (bak betalingsmur): Bry oss. Alle dager. 

Sturla Haugsgjerd og Benjamin Endré Larsen i Aftenposten:

Les også

  1. Overdosestatistikken er mer enn ubehagelige tall — den er barn, søsken, foreldre og kjærester. Vi skylder dem å prøve hardere

  2. Ja til heroinassistert behandling

  3. Internrevisjonen: Høyre er akterutseilt i narkotikapolitikken

  4. Norsk ruspolitikk er helt av sporet

  5. Nye fengsler er unødvendig. Ny narkotikapolitikk kan redusere soningskøene.

Les mer om

  1. Debatt