Debatt

Gi oss bro over Oslofjorden!

  • Torkil Baden
    Drøbak
Før det ble bestemt å bygge tunnel under Oslofjorden, var denne hengebroen et av forslagene. Broen skulle gå mellom Moss og Horten.

Ikke tving oss ned i avgrunnen, men gi oss en vakker, miljøvennlig og trafikksikker bro.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Lastebilbransjen siteres i Aftenposten på at en ny Oslofjordtunnel ikke bør bygges. Fagfolkene i Vegvesenet har for lenge siden anbefalt bro og ikke en ny tunnel.

Men Samferdselsdepartementet og regjeringen har hittil overkjørt bransje- og fagfolk. De mener at to farlige tunneler, brattere enn EUs krav, er best. Moralen er: Har man gjort en feil én gang, kan man også gjenta den!

Masse utslipp

Det har vært lokal motstand mot en bro, begrunnet med miljøhensyn. Men det har også vært sterke røster, også lokalt, for en bro over Oslofjorden. Den er ikke nødvendigvis mer miljøskadelig. Dessuten synes mange det er uhyggelig å kjøre ned i tunnelen, og kjører heller via Moss eller Oslo. Det gir mange ekstra og miljøfiendtlige kilometer.

Bremsing og gassing i en tunnel skaper masse utslipp og krever energi. Omkjøring via Moss–Horten eller Oslo skaper også masse utslipp. Det krever energi når tunnelen stenges nesten annenhver dag!

Uendelige køer foran en stengt tunnel i Drøbak og på Hurumlandet er svært miljøfiendtlig og trafikkfarlig, og det skaper aggressive bilister. En ny, bratt tunnel vil bli like utsatt for skader, selv om det blir rømningsvei mellom de to tunnelene.

Vakker bro

Hvem har ikke beundret og kjørt over vakre broer i Norge eller i andre land? En bro via Hurumlandet må krysse omtrent 2 kilometer ved Filtvet og omtrent 1 kilometer sør for Svelvik. Men jeg kan godt se for meg det aktuelle alternativet hittil: en flott bro over Håøya ved Oscarsborg.

Det er to år til planlagt byggestart og tid til å snu. Det nye Regjeringskvartalet ble vedtatt, men blir nå vurdert på nytt. Slik kan politikerne i Stortinget og regjeringen også snu om Oslofjordforbindelsen. Ikke tving oss ned i avgrunnen, men gi oss en vakker, miljøvennlig og trafikksikker bro.

Hva med et hastemøte på partikontorene midt i valgkampen for å tenke nytt og fornuftig? Det er ikke første gang en planlegging må ta nye veier.


  • Følg Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Oslofjordtunnelen
  2. Samferdsel
  3. Tunnel
  4. Statens vegvesen