Debatt

Vi trenger færre tellekanter, ikke flere | Svein Stølen

  • Svein Stølen
    Rektor ved Universitetet i Oslo
Frank Aarebrot har vært verdsatt svært høyt av hele det akademiske Norge - tellekanter ikke, skriver rektor ved Universitetet i Oslo.

Frank Aarebrot har vært verdsatt svært høyt av hele det akademiske Norge. Tellekanter eller ikke.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.
Frank Aarebrot har vært verdsatt svært høyt av hele det akademiske Norge - tellekanter ikke, skriver rektor ved Universitetet i Oslo.

Svein Sjøberg mener i Aftenposten 19. september at nylig avdøde Frank Aarebrot ikke ble tilstrekkelig verdsatt i akademia. Han baserer dette på at Aarebrots formidlingsaktivitet ikke «premieres» i universitetenes tellekantsystem.

Dette er en for enkel analyse. Frank Aarebrot har vært verdsatt svært høyt av hele det akademiske Norge; av institusjonsledere så vel som kolleger og studenter. Slik sett er det verdt å minne om at ikke alt som kan telles teller, og ikke alt som teller kan telles.

Formidlingsglede

Forslaget om økonomisk incentivering av formidlingsaktivitet dukker opp med jevne mellomrom. På Universitetet i Oslo har vi debattert dette, men kommet til at vi ikke kan incentivbelegge alt vi gjør.

På breddeuniversitetene finnes mange fagmiljøer og ulike prosjekter. Noen folk og noen prosjekter egner seg bedre til formidling enn andre, og noen faser i en forskerkarrière er ikke like lette å kombinere med høy formidlingsaktivitet.

Vi trenger en god miks av aktiviteter. Jeg ønsker ikke å incentivbelegge forskernes hverdag mer enn den allerede er. Vi trenger færre tellekanter, ikke flere.

Helt uavhengig av tellekanter har universitetene og universitetets ansatte en forpliktelse til å bidra til en åpen og opplyst offentlig samtale. Og det er faktisk slik at svært mange gjør det med iver og glede.

I perioder har jeg selv brukt mye av min tid til formidling av kunnskap til samfunnet rundt. Jeg har hatt personlig glede av dette, og jeg har alltid følt at formidling av kunnskap er blitt høyt verdsatt.

Må heies frem

Sjøberg peker på et dilemma i sitt innlegg. Men kanskje handler det vel så mye om hvilken kultur man har for formidling i det enkelte fagmiljø, mer enn om tellekanter.

Vi som er ledere i akademia, må heie frem våre gode formidlere og inspirere unge forskere og studenter som ønsker å delta i den offentlige debatten. Og ikke minst gi dem et trygt og godt arbeidsmiljø hvor dette premieres i stedet for å problematiseres.

Jeg tror Frank Aarebrots formidlingsiver, formidlingsevne og tilstedeværelse i det offentlige ordskifte vil være til inspirasjon for studenter og unge forskere i mange år fremover. Tellekanter eller ikke.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Frank Aarebrot
  2. Universitetet i Oslo
  3. Universitet
  4. Forskning og vitenskap