Debatt

Det er ikke statlige tilsyn som skal bygge landet | Anne Siri Koksrud Bekkelund

 • Anne Siri Koksrud Bekkelund, politisk økonom, Civita

I stedet for å flytte statlige virksomheter ut av Oslo, burde Regjeringen konsentrere seg om å gjøre det lettere å drive verdiskaping i hele landet.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det er en myte at man kan vitalisere arbeidsmarkedet og kompetansemiljøene på små steder ved å flytte statlige virksomheter dit. Det er dyrt, det gir dårligere offentlige tjenester og det har små ringvirkninger for lokalmiljøet.

Sist uke var Senterpartiet ute og etterlyste utflyttingen av statlige arbeidsplasser fra Oslo som Regjeringen, KrF og Venstre har varslet. Kommunalminister Jan Tore Sanner svarte at planen er under utarbeidelse og at han særlig vil vurdere lokalisering utenfor de store byene. Det er en dårlig idé.


I 2009 ble det lagt frem en ekstern evaluering av Bondevik II-regjeringens flytting av syv statlige tilsyn og rundt 900 arbeidsplasser ut av Oslo mellom 2003 og 2007. Evalueringen viste at de fleste virksomhetene hadde dårligere forutsetninger for å løse sine oppgaver etter flytting.

Virksomhetene mistet blant annet 75–90 prosent av de ansatte i prosessen. Mye erfaring forsvant, og samtidig var det til dels vanskelig å få tak i spesialisert teknisk kompetanse, særlig på små steder.

Få positive virkninger

Evalueringen ble riktignok gjort i høykonjunktur, da det var stor konkurranse om arbeidstagerne. Og kanskje kan positive virkninger oppveie dårligere måloppnåelse?

Dessverre hadde flyttingen liten påvirkning på arbeidsmarkeds- og kompetansebasen på tilflytterstedet. Det skyldes at dette er arbeidsintensive virksomheter, med lite innkjøp av varer og tjenester. Dermed blir ringvirkningene små.

Ingen effektivisering

Flyttingen ga ikke mer stabil arbeidskraft, og heller ingen effektivisering. Driftskostnadene økte ved flytting.

Både husleie og lønn justert for ansiennitet gikk opp. Reisekostnader økte også. I tillegg kommer statens flyttekostnader på mellom 0,6 og 1,4 millioner kroner pr. ansatt.

Jo større kompetansemiljøet på et sted er fra før, jo mer fornuftig er det å flytte statlig virksomhet dit. Konkurransetilsynet i Bergen har et godt samspill med fagmiljøet ved NHH og SNF. Luftfartstilsynet i Bodø spiller godt sammen med den lokale næringsklyngen.

 • Aftenposten på lederplass: Oslo trenger et mangfold av arbeidsplasser.

Redusert måloppnåelse

Men dilemmaet er at jo større fagmiljøet er fra før, jo mindre oppfyller man målet om å skape nye kompetansemiljøer over «hele landet». Et stort, eksisterende fagmiljø betyr at noen få ekstra, statlige arbeidsplasser ikke er spesielt viktige.

Spørsmålet er da om det er verdt høye flyttekostnader, økte driftskostnader og redusert måloppnåelse.

Jo mindre sted man flytter til, jo vanskeligere blir dessuten senere effektivisering av virksomheten. Det finnes kanskje ikke alternative arbeidsplasser for byråkrater som mister jobben.

Enklere regler, færre byråkrater

Det er ikke noe galt i å plassere statlige virksomheter andre steder enn i Oslo, men det bør være i eller nær de største byene. Det er uansett ikke statlig byråkrati som skaper vekst i norske bygder. Det kan endog ha en negativ effekt, om det tiltrekker seg det som finnes av kompetanse.

Regjeringen og støttepartiene burde heller konsentrere seg om å gjøre det lettere å drive med verdiskaping i hele landet. De kan jo begynne med å forenkle reglene for næringslivet, slik at vi trenger færre byråkrater til å håndheve dem.

Da slipper vi også å bruke penger, tid og krefter på å flytte dem rundt.


 • Her kan du lese flere artikler skrevet av Anne Siri Koksrud Bekkelund:

Les også

 1. Venstre bedriver ansvarsfraskrivelse om budsjettet | Anne Siri Koksrud Bekkelund

 2. Internrevisjonen: Budsjettforhandlingene kunne neppe startet verre | Anne Siri Koksrud Bekkelund

 3. Regjeringen har latt en gyllen sjanse gå fra seg til å gjøre skattesystemet mer rettferdig | Anne Siri Koksrud Bekkelund

 4. Mer samfunn, mindre stat | Anne Siri Koksrud Bekkelund


 • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Næringsliv
 2. Arbeidsliv
 3. Jan Tore Sanner
 4. Solberg-regjeringen