Vi tar barns rettigheter på alvor

  • Solveig Horne (frp)
For at barnevernet skal gjøre en god jobb, er vi avhengig av tillit i hele befolkningen, skriver barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp).

Vi ser på endringer i barnevernloven og ny ansvarsdeling mellom stat og kommune.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Flere utenlandske myndigheter og medier har i det siste kritisert norsk barnevern. Jeg er glad for at Jan Storø tar til orde mot denne kritikken i Aftenposten 8. juni. Som barneminister er det min hovedprioritet å sørge for et best mulig barnevern som alle har tillit til.

Alle barn som bor i Norge har krav på beskyttelse og omsorg. Dette er noe vi er stolte av, men det er også krevende. At det offentlige overtar omsorgen for et barn, er svært inngripende, og vekker ofte sterke følelser hos alle som blir berørt.

God og riktig informasjon

Jan Storø etterlyser en synligere rolle fra norske myndigheter. Det er krevende å nå ut over landegrensene med riktig informasjon om norsk barnevern, men dette er noe vi bruker ressurser på og prioriterer. Norske myndigheter har ved flere anledninger stilt opp i utenlandske medier for å informere om norsk barnevern. Vi tilbakeviser grunnløse påstander, men det er begrenset hvilken effekt det har. Vi har opplevd at intervjuer blir kryssklippet og videreformidlet på en feilaktig måte.

Heldigvis reagerer også personer utenfor barnevernssystemet. Over 4000 litauere har underskrevet et opprop som protesterer mot bildet som skapes av Norge.

Flere tiltak

Barne— og likestillingsdepartementet og Utenriksdepartementet fortsetter arbeidet med å informere om barnevernets oppgaver og arbeid, lovverk, statistikk samt barn og foreldres rettigheter. Dette gjør vi gjennom informasjonsmøter med utenlandske ambassader, bilaterale møter, informasjon på norske ambassaders hjemmesider og brosjyrer om norsk barnevern på ulike språk.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har fått økte midler for å bygge opp kompetanse til å bistå kommuner med rådgivning i barnevernsaker med internasjonale forgreninger. Jeg har også bedt direktoratet om å lyse ut et prosjekt som skal gjennomgå saker i fylkesnemndene, for å se om barnevernet vurderer saker annerledes når barnet har innvandrerbakgrunn.

Avhengig av tillit

Barnevernet er en tjeneste som både får positiv og negativ omtale i mediene. Barn med erfaring fra barnevernet forteller meg ofte at barnevernet kom for sent inn i hjemmet, både med hjelpetiltak og omsorgsovertagelser. Det er et komplisert bilde. Som Storø skriver, fungerer barnevernet i Norge stort sett godt. Norsk barnevern har faktisk også vært modell for andre land, blant andre Estland som nylig innførte nytt lovverk.

For at barnevernet skal gjøre en god jobb, er vi avhengig av tillit i hele befolkningen. Det pågår et treårig prosjekt i Bufdir om tillit i innvandrerbefolkningen, og vi har løpende møter og årlige dialogkonferanser med innvandrergrupper for å diskutere barnevern. Vi vet at vi har utfordringer i barnevernet. Derfor ser vi blant annet på endringer i barnevernloven og ny ansvarsdeling mellom stat og kommune.

Barnevernets arbeid skal alltid være basert på hensynet til barnets beste.