Debatt

Rana trenger å modernisere tankegangen | Mina Bai

  • Mina Bai, norsk-iransk forfatter og samfunnsdebattant

Kritisk tenkning ser ut til å være helt fraværende i Mohammad Usman Ranas verden.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Usman Rana tillegger meg i etinnlegg i Aftenposten 8. august
meninger jeg ikke har. I tittelen kaller han meg norsk-iransk bedreviter. Jeg har aldri kalt Rana «norsk-pakistansk» besservisser, men la oss heve oss over diskriminerende småligheter og konsentrere oss om saken.

Min gud

Rana kaller meg ateist eller «nyateist» og sammenligner meg med
Ali Hirsi. Jeg er spirituelt troende, men min gud er ikke som Ranas. Jeg er ikke livredd for å utvanne eller demokratisere islam. I motsetning til Rana er mine helter Majid Nawaz og Irshad Manji, muslimske reformister som ikke er redde for å vende blikket innover i religionen og ta imot kritikk.

Mina Bai

Rana trenger å modernisere tankegangen. Han påstår at (islamsk)
religiøsitet er fullt forenlig med sekularitet, samtidig som han angriper
«aggressiv sekularisme» – hva enn det måtte være. Det viser hvordan han dytter årsakene til radikaliseringen av muslimer vekk fra sin egen religiøsitet. Han leter med lys og lykte etter en oppskrift på demokrati i 1400 år gamle religiøse tekster. Men kritisk tenkning ser ut til å være helt fraværende i hans verden.

Mangfold

Dersom Rana og hans likesinnede konsentrerte seg om å gi unge
muslimer redskaper til å tenke, vurdere og ta egne beslutninger, ville vi ikke vært i det uføret vi er i i dag. Å være bokstavtro og å gjøre seg avhengig av teologer og bedrevitere tolkere av Korans vers er en del av problemet. Å helliggjøre tekster er som å forsegle dem, de samme tekstene som frelser oss kan være vår undergang.

Rana ønsker selv å være den som plukker frem «de gode versene» for ungdom. Men han vet godt hvilket mangfold av retninger og tolkninger vi har i islam. Mange før ham har prøvd denne metoden, de har også trodd at de er bærere av den ene og riktige sannheten. Wahab, Khoemini, Al Qutb for å nevne noe.

Demokratisering

Demokratisering av en religion innebærer å tilpasse troen til de
sentrale verdiene som menneskerettighetene og menneskeverdet. I Ranas verden er Gud og profeten fremdeles ufeilbarligheter. Hans bidrag til demokratisering begrenser dermed seg selv.

Bjørn Kvalsvik Nicolaysen, professor i lesevitskap ved Universitetet i Stavanger, skrev i forrige uke et omfattende essay om fransk
sekularisme i Broen.xyz. Han tok utgangspunkt nettopp i diskusjonen mellom Rana og meg.

Ekstrem religion

I essayet påpeker Nicolaysen at fransk sekularitet innebærer ikke-innblanding fra begge parter, stat og religion, og at offentlig virksomhet og så langt som mulig skal være religiøst nøytralt. I skolen og andre offentlige institusjoner må det ikke forekomme misjon eller forsøk fra religiøse ledere på å ta kontroll. Den franske staten kritiserer ikke engang islamisme - men forbyr alle religiøse ledere å mane til opprør mot statens lover.

Det er ikke bare meningsløst å hevde at fransk sekularisme har bidratt til ekstrem islamisme og jihad, det er å snu saken på hodet, fremholder han. Det er ekstrem religion som angriper et samfunn som har arbeidet for å sikre ytringsfrihet og religionsfrihet gjennom sekularismelovgivningen.

Religionfrie arenaer

Radikalisering er en komplisert prosess, det er vi enig i. Jeg har
aldri sagt at radikalisering dreier seg bare om Islam. Om jeg hadde fått like mye spalteplass av Aftenposten som den religiøse Rana, ville jeg kunnet redegjøre for mitt syn. Men den luksusen har ikke vi ikke-religiøse. Det faktum at han ser på «aggressiv fransk sekularitet» som en av årsakene bak radikaliseringsprosessen, forteller noe om hans mentalitet; hvordan han anser ikke-religiøsitet, og nøytrale religionfrie arenaer som styggedommer som fører til at muslimske sinn radikaliseres.

Løfte om paradis

Han avviser min tese om martyrdommen i islam og kaller det tøv.
Jeg foreslår at han leser hva Oliver Roy, verdens fremste ekspert på
radikalisme, sier i et intervju med Quantra:

«I am not denying that there is a religious dimension. It is important, because it means the jihadists can reinterpret their nihilism as a promise of paradise. Their suicide becomes a guarantee for eternal life.»


Her kan du følge debatten mellom Mohammad Usman Rana og Mina Bai:

Usman Rana:

Ser vi oss blinde på islam, vil vi aldri vinne kampen mot ekstremisme.

Mina Bai:

Usman Rana er en moderne mørkemann.

Usman Rana:

Mina Bai fremstår som en moderne norsk-iransk Erasmus Montanus.

Les mer om

  1. Radikalisering
  2. Religionsfrihet
  3. Islam