Stikker hodet i sanden

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.
  • Jeg hadde håpet at Aftenposten ville tatt en debatt om radikal islams påvirkning på Norge på alvor, skriver Siv Jensen.

Islamisering.

Aftenposten har åpenbart lett etter folk på ethvert gatehjørne som kan kritisere Frp, etter at jeg i helgen advarte mot islamisering i Norge. Det kan på Aftenposten virke som om Frp nærmest har satt i gang et korstog mot islam. Det er ikke riktig. Det jeg har gjort er å henvise til en forskningsrapport fra svenske Forsvarshögskolan som er bestilt av den svenske regjeringen. Rapporten tar for seg blant annet radikalisering i Rosengård.

Den svenske immigrasjonsministeren, Nyamko Sabuni, stadfestet etter å ha lest rapporten at det er uakseptabelt at finnes fundamentalistiske grupper i Rosengård som støtter barnegiftemål, trakasserer kvinner som ikke bruker slør og oppmuntrer ungdommer til å isolere seg fra det svenske samfunnet. Hun slår også fast at svensk lov og rettigheter gjelder for alle som bor i Sverige. Og den danske velferdsminister Karen Jespersen vurderer å igangsette et lignende utredningsarbeid. I Danmark har man også nylig lansert sin handlingsplan til forebyggelse av ekstremisme og radikalisering.

Integrering.

Dette handler ikke om vanlige muslimer, men om de som tvinger sine døtre og ektefeller til å gå med hijab, nekter dem å la seg integrere i samfunnet og fratar dem deres frihet.

Vi har sett eksempler på hvordan politikere i Norge stilltiende aksepterer muslimske særkrav som segregerer. Innføring av hijab i Tollvesenet, debatten om hijab i politiet er ferske eksempler. I hele det forrige århundret har kvinner kjempet for like rettigheter. Nærmest til det parodiske. Men så fort kravene om kjønnssegregert undervisning kommer fra muslimske miljøer, godtas det stilltiende i snillismens navn.

Heldigvis blir ikke alle kravene gjennomført. I 2003 uttalte Erna Solberg at hun ville ha et shariaråd i Norge, noe som ville vært en grunnleggende aksept for ekstreme muslimers tilsidesettelse av norsk lov.

Latterliggjør.

Jeg venter ikke at Aftenposten skal løpe Frps ærend, men jeg hadde håpet at avisen ville tatt en debatt om radikal islams påvirkning på Norge og religionens undertrykking av kvinner, på alvor. I stedet velger avisen å stikke hodet i sanden, og heller latterliggjøre de røstene som står opp mot kvinneundertrykkelse.