Karantenehotell: Internering som straff uten forbrytelse

Clarion Hotel & Congress Oslo Airport er et av karantenehotellene ved Gardermoen for innreisende til Norge.

Rettsstaten Norge internerer egne borgere. Det er uakseptabelt.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

«Karantenehotell gjør reisende til innsatte. Hotellpersonell og vektere blir fangevoktere.» Det skriver jurister, leger og psykolog i en felles kronikk i Aftenposten 30. mars.

De peker på det totalt uakseptable ved dagens regime for å stoppe importsmitte, nemlig at hensikten ikke er smittevern, men straff.

Om hensikten med det såkalte hotelloppholdet på Gardermoen var smittevern, kan man ikke skille mellom «nødvendige» og «unødvendige» reiser. Smitten spør ikke om du er på en «nødvendig» reise.

Internerer egne borgere

Regjeringen avslører sin hensikt med ordningen ved denne distinksjonen. Hadde dette vært smittevernmotivert, måtte absolutt alle på dette «hotelloppholdet».

Og her er det graverende: Rettsstaten Norge internerer nå egne borgere. De tvinges til å bo på hotell i 10 dager og sågar å betale for oppholdet selv.

Janne Haaland Matlary er professor ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo.

Disse borgerne har ikke brutt noen lov ettersom det ikke er forbudt å dra utenlands. Likevel får de en «dom» fra ordensmakten på grensen, som utviser skjønn ved å putte dem i kategoriene «unødvendig» eller «nødvendig» reise.

«Dommen» kan ikke appelleres og kriteriene er meget uklare. Og med hvilken hjemmel kan man tvinges til å betale for «hotelloppholdet» som i virkeligheten er en internering?

Heller karantene i eget hjem

Parallellen logisk sett er fangen som må betale for sin egen kule. Man straffes ikke bare med internering, men også med å måtte betale for interneringen. Dersom dette hadde vært smittevern, måtte regjeringen selv betalt for dette.

Det er uakseptabelt at et demokrati internerer sine borgere på denne måten. Og det er heller ikke godt smittevern:

Til hotellet fraktes man i buss, og man står tett sammen for registrering.

Det er heller ikke eksperter på smittevern som er «fangevoktere», men vanlig ansatte.

Karantene i eget hjem er mye sikrere. Den kan kontrolleres ved stikkprøver fra politi eller andre, slik man gjør i andre land. Når man vet at det kommer uanmeldt kontroll med trussel om bot, holder man seg hjemme.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter