Navs mest sårbare brukere rammes av digitale barrierer

  • Sonja Skinnarland
Vi trenger regelendringer, slik at Nav kan dele data om brukerne på tvers av stat og kommune, skriver innleggsforfatteren.

Lovverket hindrer samordning.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Mange av Navs brukere risikerer å få et dårligere tilbud enn hva de kunne ha fått. Vi trenger bedre digitale løsninger for deling av data innen sysselsetting og kvalifisering. For at det skal på plass, trengs det regelendringer.

Mange personer har en fragmentert oppfølgingssak hos det offentlige. Dette gjelder spesielt dem som trenger tjenester fra både stat og kommune i Nav. En del av dem har kanskje i tillegg rett til voksenopplæring og introduksjonsprogram.

Kasteballer i det offentlige

Siden Nav ble etablert, er det kommet flere nye og moderne IT-løsninger som muliggjør god digital samhandling. Likevel er de mest sårbare, de som står lengst unna arbeidslivet, fortsatt kasteballer i det offentlige.

Dette skyldes manglende mulighet til å dele data på tvers av stat og kommune. At vi har et komplekst regelverk som er knyttet til brukerens rettigheter fremfor brukerens behov, kompliserer ytterligere. Tiden er moden for handling. Vi må ta tak i de virkelige barrierene – lovverket tjenestene våre er bygget på.

Les også

Navs IT-avdeling kuttet i konsulentbruken og ansatte IT-utviklere. I andre deler av staten er utviklingen motsatt.

Informasjon kan ikke deles på tvers

Vi har mange flinke veiledere i Nav som gjør sitt ytterste for å følge opp brukere på en god og helhetlig måte. Nav-tjenestene ville blitt enda bedre om veilederen i større grad kunne bruke tiden på brukeren, ikke på å lete i flere IT-systemer etter informasjon om brukeren.

Det kreves og forventes at Nav, voksenopplæring og introduksjonsprogram skal se brukeren under et hele. Hvordan skal vi klare det når mye av informasjonen om brukeren ikke kan deles på tvers? Det er både tekniske og fysiske hindre. Lovverket krever koordinering, samtidig som det ikke tillater deling av informasjon. Da blir det vanskelig å lage gode løsninger.

Økt mulighet for å dele data på tvers av Nav stat, Nav kommune og voksenopplæringen vil gjøre at brukeren slipper å svare på de samme spørsmålene om og om igjen. Det vil også gi bedre oversikt til å skreddersy oppfølgingen ut fra den enkeltes behov. Ved å unngå oppslag i mange systemer kan vi også i større grad avgrense informasjonen som deles og bedre ivareta et godt personvern.

Bedre tjenester med digitale løsninger

I 2019 kom Regjeringens digitaliseringsstrategi. Hensikten er å gi støtte til digital utvikling i enkeltvirksomheter og offentlig sektor. Partnerne i Delprogram sysselsetting i Oslos områdesatsinger og prosjekt Datadrevet oppfølging i Nav Oslo har utarbeidet en rapport som lanseres 9. oktober. Den er et innspill til å utvikle et mer digitalt og helhetlig samfunn for våre innbyggere.

Rapporten redegjør for de juridiske barrierene og gir viktige innspill til arbeidet som regjeringens digitaliseringsstrategi inviterer til. Ta med denne utredningen i arbeidet for å skape bedre tjenester til innbyggerne.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.