Debatt

Alle bør bruke munnbind for å hindre spredning av dråper

 • Gunnar Hasle
  Phd, spesialist i infeksjonssykdommer, Reiseklinikken
 • Jörn Klein
  Professor i mikrobiologi og smittevern, Universitetet i Sørøst-Norge
Om alle bruker munnbind, vil man få en kombinert effekt av hindret spredning fra smittebærerne og beskyttelse for dem som bærer maskene, skriver innleggsforfatterne.

Man venner seg fort til dem. De er ikke det minste ubehagelige. Og de virker.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Ikke alt kan undersøkes med sikre vitenskapelige metoder. Det er for eksempel ikke gjort kontrollerte sammenlignende studier på om fallskjermer virker. Forskjellige undersøkelser kan gi sprikende resultater. Men når man setter sammen mange studier, kaller vi det en metaanalyse, og det gir det sterkeste kunnskapsgrunnlaget vi kan få.

En metaanalyse på effekt av munnbind i helseinstitusjoner og ved hjemmebehandling av syke med koronavirus (mers, sars og covid-19) ble publisert i The Lancet 1. juni 2020 (Chu et al.). Om noe rammer én av ti personer, er odds lik 1:9.

Odds ratio (OR) er forholdet mellom odds om en betingelse er til stede eller ikke, for eksempel en behandling, et yrke eller kjønn, og er et uttrykk for effekten. Usikkerheten angis som et konfidensintervall (CI), som det er 95 prosent sannsynlig at den sanne verdien ligger innenfor. Chu et al. fant at distansering på minst én meter (i noen av studiene to meter) ga OR 0,18 (CI 0,09-0,38). Munnbind ga OR 0,15 (CI 0,07-0,37), og øyebeskyttelse ga OR 0,22 (CI 0,12-0,39).

Gunnar Hasle, spesialist i infeksjonssykdommer, Reiseklinikken og Jörn Klein, professor i mikrobiologi og smittevern, Universitetet i Sørøst-Norge.

Bedre effekt sammen

Analysen er riktignok beheftet med store usikkerheter, da de forskjellige tiltakene vil påvirke hverandre. Sammen vil de gi bedre effekt. Profesjonelle munnbind alene synes å gi mer enn 80 prosent reduksjon i risikoen for å bli smittet.

Engelske forskere undersøkte den beskyttende effekten av forskjellige husholdningsmaterialer ved laboratorieundersøkelser i 2013. De fikk forsøkspersoner til å hoste med og uten ansiktsmaske. De selvlagde maskene holdt tilbake rundt 70 prosent av virusene. Forskerne testet også selvbeskyttelseseffekten, der disse maskene holdt halvparten av partiklene ute. Det trengs omkring 40 til 200 koronaviruspartikler i nese, øyne eller svelg for at man skal bli smittet. Vi antar at færre viruspartikler vil gi mindre sykdom.

Hjemmelagde munnbind er altså mye bedre enn ingenting. Man kan ikke garantere at de beskytter dem som har dem på, men de kan redusere smittespredning. Dette lar seg ikke lett undersøke eksperimentelt, men det er en høyst plausibel effekt.

Ikke det minste ubehagelig

En kommentar i The Lancet 14. april 2020 oppsummerer dette slik: «Bruk av munnbind på mulige smittekilder er etter vårt syn et nyttig og rimelig supplement til fysisk distansering og håndhygiene under covid-19-pandemien. Dette tiltaket forskyver fokuset fra selvbeskyttelse til altruisme, involverer aktivt hver innbygger og er et symbol på sosial solidaritet i den globale responsen på pandemien.» En artikkel i Nature 13. august slår fast at bruk av munnbind i den generelle befolkningen vil være en velegnet strategi for å redusere spredningen av viruset.

FHI angir at munnbind bare gir 40 prosent beskyttelse. Det er kanskje i seg selv nok til å bringe R lavere enn 1. Om alle bruker munnbind, vil man få en kombinert effekt av hindret spredning fra smittebærerne og beskyttelse for dem som bærer maskene. CDC regner nå med at halvparten av all covid-19-smitte kommer fra personer uten symptomer, og at dråper gjennom luft er den viktigste smitteveien. Det vil derfor være rasjonelt at alle bruker en eller annen form for munnbind for å hindre spredning av dråper.

I tillegg må håndhygiene og fysisk avstand opprettholdes, og syke personer må holde seg hjemme. Personer med ekstra risiko bør bruke medisinske munnbind når de er nær andre mennesker. Man venner seg fort til å bruke munnbind. Det er ikke det minste ubehagelig å gå med dem.

Les også

Flere munnbind i rushen etter innstramminger i Oslo

Les også

Byrådsleder Raymond Johansen presenterte nye smitteråd for Oslo

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Smittevern
 3. Koronaviruset
 4. Munnbind
 5. Sykdom