Debatt

Kort sagt, søndag 20. september

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Samferdsel i i Vestfold og Telemark. Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Ikke straff oss for andres synder

Skal innbyggerne i Vestfold og Telemark straffes fordi det har vært kraftige kostnadsøkninger knyttet til tidligere store samferdselsprosjekter i andre regioner?

Det er med stor bekymring jeg leser at samferdselsminister Kunt Arild Hareide (KrF) varsler at «mange vil bli skuffet» når kommende Nasjonal transportplan legges frem. Å droppe tosporsbane til Skien vil være en gedigen togavsporing.

Samferdselsministeren er bekymret over kostnadsøkninger for store samferdselsprosjekter. Det skjønner jeg. Eksemplene på kostnadsøkninger er dessverre mange.

Vi må få bedre kostnadskontroll over våre samferdselsprosjekter. Men det kan ikke være slik at en hel region skal straffes fordi andre prosjekter får en betydelig kostnadssprekk. Utbygging på Vestfoldbanen de siste årene har ikke havnet i kategorien «store overskridelser». Det skal det heller ikke bli i fremtiden.

I 2024 vil det være sammenhengende dobbeltspor fra Drammen til Tønsberg. Det innebærer at togtilbudet mellom Tønsberg og Oslo kan utvides til fire tog i timen. Men vi trenger også et bedre togtilbud mellom Tønsberg og Skien.

Stokke-Sandefjord er den viktigste strekningen å komme videre med i planleggingen. Dobbeltspor her innebærer at man kan utvide togtilbudet mellom Tønsberg og Skien med to tog i timen. Dette vil styrke den nye regionen Vestfold og Telemark, ikke minst med tanke på næringsutvikling og miljøvennlig arbeidspendling.

Terje Riis-Johansen, fylkesordfører, Vestfold og Telemark fylkeskommune

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Nasjonal Transportplan
  3. Samferdsel