Solvik-Olsen: Økt vedlikehold alene løser ikke jernbanens utfordringer

Økt vedlikehold alene løser ikke jernbanens utfordringer. Derfor endrer vi også organiseringen, skriver Ketil Solvik-Olsen.

Derfor endrer vi også organiseringen.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Bevilgningene til jernbanen har økt med rundt 50 prosent etter stortingsvalget 2013. Vi gjør et ekstraordinært stort løft innen vedlikehold. Det er flere avganger og bedre tilbud enn noen gang.

I statsbudsjettet 2015 nær doblet vi antall avganger på Sørlandsbanen, forlenget pendelen på Trønderbanen og økte frekvensen på Saltenpendelen. Antall avganger økte kraftig i Oslo-regionen i desember 2014.

I tillegg gjennomfører vi en jernbanereform for å samle ansvarsoppgaver som har vært oppsplittet.

En reform har vært etterlyst og støttes av en tilnærmet samlet jernbanebransje – NSB, Jernbaneverket, Flytoget, NHO og flere andre. De rødgrønne fikk sogar utført en grundig utredning som sa at det var behov for reform, men rapporten ble lagt i en skuff. «Skeptisk» var nok svaret fra Ap/Sp/SV.

Prioriterer vedlikehold

I Aftenposten 3. juli bekrefter Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre skepsisen, men argumentene hans er oppsiktsvekkende. Ifølge Ap er dårlig vedlikehold jernbanens hovedutfordring.

Rart å tenke på at Ap i regjering skrøt av angivelig høyt nivå på jernbanevedlikehold. Fakta er at vedlikeholdsetterslepet tilnærmet doblet seg mens Støre satt i regjering. I opposisjon har han innsett realitetene.

Vedlikehold er en reell hovedprioritet for dagens regjering. I 2015 blir forfallet redusert. Vi leverer allerede nå løsningene Støre etterlyser, men ikke prioriterte selv.

Men økt vedlikehold alene løser ikke jernbanens utfordringer. Derfor endrer vi også organiseringen. Vi har hentet inspirasjon fra blant annet Sveits, England og Østerrike, som nylig ble omtalt som Europas tre beste land på jernbane. Så har vi laget en modell tilpasset Norge.

Det er mye å gripe fatt i på jernbanen. Vi forbedrer organisering og vi investerer i infrastruktur og materiell

Vi slår fast at staten skal eie jernbanen, ha ansvar for planlegging og koordinering av togruter og for investeringene og vedlikeholdet. Vi samler ansvar for eiendommer og materiell. Vi vil la ulike selskaper konkurrere om oppdrag som staten kjøper, for eksempel innen vedlikehold.

Staten skal fortsatt kjøpe (subsidiere) togtilbud, og at det skal være et felles billettsystem for hele jernbanen. Vi styrker godssektoren spesielt, gjennom flere beredskapstiltak og utvikling av terminaler.

Flere private aktører

Det er altså urimelig når Ap hevder «jernbanen privatiseres». Ja, vi vil tillate flere private selskaper å bidra til vedlikehold av jernbanen. Akkurat som på veiene. Tenk over det: Veiene våre bygges og vedlikeholdes av private entreprenørselskap.

Med Aps retorikk er norske veier privatisert. Jeg tror alle ser det er feil. Det er for øvrig fornøyelig når Støre peker på Tyskland og Sveits som foregangsland.

Vet Støre at 30 prosent av jernbanen er konkurranseutsatt i Tyskland? At det er rundt 70 aktører på jernbanen i Sveits?

Det er mye å gripe fatt i på jernbanen. Vi forbedrer organisering og vi investerer i infrastruktur og materiell. Vi er i gang. Ap uttalte nylig i Aftenposten at de ønsket en annen modell enn Regjeringens. Men på spørsmål om hva slags modell var responsen: «Det har vi ikke svaret på».

Beklager – toget er gått for slike tilnærminger.

Få med deg de viktigste og beste debattene — følg Aftenposten meninger påFacebookogTwitter