Etter ett år med rødgrønt byråd er det liten grunn til å feire. Oslo fortjener bedre | Eirik Lae Solberg

For Høyre er det uforståelig at det rødgrønne byrådet (bildet) ikke slipper alle gode krefter til når byen vokser og tjenestetilbudet må utvides, skriver innleggsforfatteren. Bildet viser

Løftebruddene er dessverre i full gang.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Det er nå ett år siden Arbeiderpartiet, SV og Miljøpartiet de Grønne dannet byråd i Oslo, med Rødt som støtteparti.

De borgerlige partiene med Høyre i spissen, etterlot seg en veldrevet by med landets beste skoleresultater, full barnehagedekning, kraftig vekst i kollektivtrafikken og et mangfoldig tilbud til eldre og pleietrengende.

Mange av dem som stemte på Oslo Arbeiderparti ønsket seg sannsynligvis en moderat sosialdemokratisk politikk.

De må ha fått en ubehagelig overraskelse.

Eirik Lae Solberg.

I Oslo føres det nå en gammeldags venstreorientert politikk, der private initiativ sees på som et onde og kunnskap i skolen nedprioriteres.

I tillegg føres en miljøpolitikk som setter symboler foran resultater og viser liten respekt for innbyggernes hverdagsutfordringer.

Nei til mangfold

Etter byrådsskiftet er private barnehager og sykehjem ikke lenger velkomne i Oslo. Det til tross for at Oslo de siste årene har meget gode erfaringer med både private barnehager, sykehjem, hjemmetjenester og barnevernstilbud.

For Høyre er det uforståelig at det rødgrønne byrådet ikke slipper alle gode krefter til når byen vokser og tjenestetilbudet må utvides.

Uten privat konkurranse mister kommunen et viktig virkemiddel til å fornye og utvikle egne tjenester.

Hele Norge lot seg inspirere av Manglerudhjemmet som har egen pub og butikk for beboerne. Byrådet vil derimot ved legge ned det populære tilbudet, bare fordi det er privat.

Vanskeligere hverdag

I sin iver etter å bekjempe bilen gjør byrådet også hverdagen vanskeligere.

Mange har fått med seg byrådets opprinnelige forslag om at hele sentrum innenfor ring 1 skulle bli bilfritt, men det stopper ikke der.

Når parkeringsavgift i boligområdene nå kreves inn seks dager i uken til kl. 20, og bilen må flyttes annenhver time, skaper det store problemer. I tillegg skal 1300 gateparkeringsplasser i de indre bydelene fjernes permanent uten at det gjøres forsøk på å finne erstatningsplasser.

Dette er symbolpolitikk som ikke forbedrer miljøet, men gjør hverdagen vanskeligere for mange, særlig for barnefamilier

Nå går vi en vinter i møte der innbyggerne igjen må belage seg på å flytte bilen fordi parkeringsplasser fjernes så snart det er meldt en knapp centimeter med snø.

På toppen av dette ønsker byrådet at hele Oslo skal være en lavutslippssone med økte avgifter hele året, selv om luftkvaliteten blir like god også uten en slik sone.

Dette er symbolpolitikk som ikke forbedrer miljøet, men gjør hverdagen vanskeligere for mange, særlig for barnefamilier.

Mindre kunnskap

Noe av det første det Ap-ledede byrådet gjorde, var å skrinlegge den systematiske språkkartleggingen i barnehagen.

I stedet for at manglende norskkunnskaper blir avdekket og tatt tak i, vil mange barn dermed begynne på skolen med så dårlige norskkunnskaper at de ikke kan dra nytte av undervisningen.

Det svekker integreringen og reduserer barnas muligheter til å lykkes på skolen og i arbeidslivet.

Samtidig ble Osloprøvene gjort frivillige. Prøvene skal gi mer kunnskap om hva barna kan.

Det er alvorlig og svært usosialt at Arbeiderpartiet på denne måten svekker skolenes og barnehagenes mulighet til å gi barna treffsikker hjelp.

Rammer bedrifter og sysselsetting

I valgkampen garanterte Arbeiderpartiet at bare 22 prosent av Oslos husholdninger ville rammes av eiendomsskatten.

Nå er det klart at minst 32 prosent av Oslos boligeiere må betale. I tillegg øker regningen neste år med 50 prosent.

Løftebruddene er dessverre i full gang

Ap-byrådet innfører også skatt på næringseiendom. Det vil ramme byens bedrifter i starten av en sårbar oppgangstid.

Regjeringens skatteletter som stimulerer til økt aktivitet og sysselsetting i næringslivet, motvirkes dermed av en ekstra skatteregning fra byrådet i Oslo.

Løftebrudd

For ett år siden hang Arbeiderpartiets valgløfter på plakater rundt i byen.

Ett år senere har det rødgrønne byrådet kuttet i Osloskolens budsjetter. Løftet om 200 nye lærere har så langt blitt til 35.

Det bygges 1500 færre barnehageplasser enn det velgerne ble lovet.

Pleiefaktoren i private sykehjem er forsøkt redusert, og bare barn i utvalgte bydeler får gratis AKS. Nesten halvparten av det nye hovedbiblioteket skal leies ut.

Løftebruddene er dessverre i full gang.

Ett år etter er det liten grunn til å feire. Oslo fortjener bedre.

På Twitter: @eiriksol

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Lese mer om Oslo? Her er noen aktuelle saker: