Debatt

Må ha bedre byggetilsyn | Frank Ivar Andersen

  • Frank Ivar Andersen, daglig leder Byggmesterforbundet

Arbeidsinnvandring, særlig fra Øst-Europa, har medført betydelig innslag av utenlandske bygningsarbeidere med manglende fagkompetanse og kunnskap om norske byggeskikker og regler.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I en kronikk 14. juli bekrefter SINTEF Byggforsk at dagens bygg har like mange byggfeil som før. Jeg vil gi min tilslutning til denne konklusjonen, men er undrende til fremstillingen av en byggenæring som konservativ og laugsbasert.

Knapt noen næring har opplevd større endringer de siste 15 år, og det som følge av åpning for arbeidsinnvandring, særlig fra Øst-Europa. Det har medført betydelig innslag av utenlandske bygningsarbeidere med manglende fagkompetanse og kunnskap om norske byggeskikker og regler.

Det har også vært en vekst i bruken av utenlandske produkter/bygningsmoduler og en voksende prosjekteringsandel fra utenlandske rådgivere. Omfanget har vokst seg så stort at i segmenter av nybygg- og vedlikeholdsmarkedet har utenlandske aktører inntatt en dominerende posisjon. Deler av dette bildet er også knyttet opp mot økonomisk kriminalitet, og den stadig voksende arbeidslivskriminaliteten som har fått lov å feste seg i Norge.

Les også

Vil du unngå svarte og useriøse håndverkere når du bygger hus?

Mangler grunnleggende kompetanse

SINTEF Byggforsk stiller spørsmål om ikke næringen lærer av sine feil. Det må understrekes at det fortsatt er mange aktører som bygger gode og robuste bygg, også boliger. De satser på kompetanseutvikling i egen organisasjon, også for utenlandsk arbeidskraft, solide produkter og gode leverandører. Men det er åpenbart at sektoren, særlig i det opphetede boligmarkedet, trekker til seg nye aktører.

Avsløringer av store og små skandaleprosjekter viser at mange av investorene mangler grunnleggende kompetanse for å sette sammen en kompetent prosjektorganisasjon. Vider baserer man seg på aktører som «låner ut» sine godkjenninger, import av ikke godkjente produkter og midlertidig arbeidskraft, ofte uten fagkompetanse. Fokuset er ikke å lære av sine feil. De bruker isteden ressurser på tvister, halvveis utbedringer og uthalingstaktikk overfor kundene.

Les også

Velger utenlandske håndverkere for billigere jobb

Tilsyn må skje på byggeplassen

Årsaken til gjeldende situasjon er myndighetenes manglende evne og vilje til å sikre regelverksetterlevelse. Både den forrige og nåværende regjering har unnlatt å utnytte nasjonalt handlingsrom, og det mangler effektive kontrollmekanismer for etterlevelse. Isteden har de en blind tro på egenkontrollsystemer ute i foretakene og stikkprøvekontroll av kun systemdokumentene.

Det er ved flere anledninger foreslått et mobilt førstelinje byggetilsyn. Altså ikke ett stort apparat i den enkelte kommune, men en begrenset regional ressurs som med sin tilstedeværelse eksponerer en risiko for dem som tar snarveier. Ved å se til andre tilsynsområder har jeg ikke funnet noen andre sektorer hvor man utøver tilsyn, uten å sikre at deler av dette gjøres der ute hvor hendelsene faktisk skjer.

SINTEF Byggforsk stadfester at vår bygningsmasse, selv i en tid med høy aktivitet, ikke blir bedre. Inntil myndighetene inntar en annen holdning for å sikre etterlevelsen av eget regelverk vil dette fortsette, både på nye og eksisterende bygg. Det er ineffektiv bygningspolitikk, dårlig forbrukerpolitikk og en håpløs næringspolitikk.


Les også

  1. De useriøse håndverkerne har til dels tatt over markedet i Oslo | Anna Furhoff Jensen

  2. Falsk håndverker (25) lurte eldre for millioner - dømt til fire års fengsel

  3. «Rask og effektiv» håndverker får opphold i Norge

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger
Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Arbeidsinnvandring
  2. Byggeindustri