Ekstremhøyre i Ukraina

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Undertegnede hevder i en artikkel i Vardøger nr. 40 at det ukrainske ekstreme høyre (ultranasjonalister, nynazister) har hatt langt større innflytelse på ukrainsk politikk enn deres beskjedne valgoppslutning skulle tilsi. Deres makt undergraver i realiteten demokratiet i Ukraina.

Aftenpostens kommentator Andreas Slettholm er ikke komfortabel med denne oppfatningen (Aftenposten 24. februar). Generelt fordømmer han Vardøger som «etterplapring av russisk propaganda».

Jeg anfører i min artikkel en rekke kilder og gjør uttrykkelig oppmerksom på at ingen av dem er russiske, bortsett fra en tale av Putin som jeg kommenterer kritisk.

Én kilde jeg benytter, er Utenriksdepartementets (UD) landinfo om Ukraina. Ifølge landinfo er det «et generelt problem at ultranasjonalister angriper fredelige demonstrasjoner» uten at politiet griper inn. Videre at det er «stor grad av straffrihet for slike høyreekstreme grupper».

Jeg stiller Slettholm to enkle spørsmål: Mener han at UDs landinfo er troverdig? Eller bedriver her det norske UD «etterplapring av russisk propaganda»?

Arne Overrein, dosent i filosofi, pensjonert