Vann nok til vinteren

  • Arild Tanem
    Arild Tanem
    Direktør energidisponering, Statkraft AS
Som kraftprodusenter tjener vi ikke på å produsere det vannet vi har i magasinene raskest mulig, men vi tjener på å produsere i de periodene hvor behovet er størst, skriver Arild Tanem. På bildet: vannkraftanlegg i Blåbergdalen.

Kraftprodusentene sparer fortsatt vann. Likevel falt magasinfyllingen med 1,1 prosentpoeng siste uke. Hvorfor?

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I dagens situasjon med stor usikkerhet og risiko for energiknapphet på kontinentet lagrer vi vann. Kraftmarkedet legger opp til at produsentene skal bruke vannet på en måte som er effektiv og best mulig for samfunnet. Som landets største vannkraftprodusent ønsker Statkraft å ha mest mulig kraft tilgjengelig når behovet er størst. Normalt vil det være i vinterhalvåret, men uroen i gassmarkedet som følge av krigen i Ukraina har gjort dette ekstra krevende.

I det norske vannkraftsystemet har været tradisjonelt vært den største usikkerhetsfaktoren. Ingen vet hva vi får av nedbør, vind og temperatur den kommende høsten og vinteren. Vi vet at det er usikkert og tar derfor hensyn til både tørre, våte, kalde, varme, vindfulle og vindstille scenarioer. Statkraft har solid analysekompetanse og legger ned mye innsats i disse vurderingene.  

Invasjon og usikkert vær

Denne kunnskapen ligger også til grunn når vi planlegger hvordan vi skal disponere vannet de neste månedene etter et svært tørt år i store deler av Sør-Norge. Også i ukene fremover er det meldt svært tørt vær. Dette gjør at selv om vi lagrer mer vann, vil fyllingsgraden i enkelte magasiner kunne gå noe ned, rett og slett fordi det ikke regner.

I tillegg til usikkert vær er det stor usikkerhet rundt effektene av Russlands invasjon av Ukraina og energikrisen i Europa som følger av konflikten. Russland bruker Tyskland og Europas avhengighet av gass som et våpen i krigen.

I dagens situasjon med stor usikkerhet og risiko for energiknapphet på kontinentet er det god grunn til å lagre vann

Energimangel i Europa kan påvirke muligheten til å importere kraft til Norge når vi har behov for det, og dermed forsyningssikkerheten. Konsekvensen av usikkerhetsfaktorene er at vannet som nå kan lagres til vinteren, verdsettes veldig høyt nettopp for å lagre. Da produseres det mindre nå, og Norge får høyere forsyningssikkerhet til vinteren.

Denne verdsettingen (vannverdier) avgjør om vannkraftprodusentene skal produsere eller lagre og påvirker dagens kraftpriser direkte. Både i Norden og i Europa er det for tiden ekstremt høye strømpriser.

Små og store magasiner

Det norske vannkraftsystemet består av en rekke ulike magasiner. Noen er så små at de raskt fylles opp og dermed ikke kan lagre vann til vinteren. I tillegg har vi elvekraft og produksjon som må gjennomføres for å oppfylle krav om minstevannføring for å ta vare på livet i elvene. Denne typen produksjon står for hoveddelen av produksjonen denne sommeren og høsten.

Flerårsmagasinene er derimot store og tar som navnet tilsier, lang tid å fylle, selv uten produksjon. Sesongmagasiner er de som normalt fylles opp av vann i løpet av sommerhalvåret. Disse magasinene fylles nå opp.

De som denne sommeren har vært på bilferie i Hardanger, kjørte kanskje forbi den ruvende Sysendammen i Sysenvatn. Dette er et stort sesongmagasin i Eidfjord kommune. Ved starten av sommeren var fyllingsgraden på et svært lavt nivå. Som et resultat av godt tilsig i denne delen av landet og relativt lav produksjon har fyllingsgraden nå steget til 65 prosent.

God grunn til å lagre vann

Dette fjerner ikke usikkerheten i markedet. Men det setter Norge i bedre stand enn de fleste andre land i Europa til å møte usikkerheten.

Vi kan mestre balansegangen mellom å lagre så vi har tilgjengelig vann i kalde perioder med lite tilsig, og å unngå å ha så mye vann i magasinene at det flommer over i våtere perioder.

Som kraftprodusenter tjener vi ikke på å produsere det vannet vi har i magasinene raskest mulig, men vi tjener på å produsere i de periodene hvor behovet er størst.

I dagens situasjon med stor usikkerhet og risiko for energiknapphet på kontinentet er det derfor god grunn til å lagre vann. Dette er i tråd med samfunnets interesse.