En trygg start i barnehagen

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.
Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I en kronikk i Aftenposten 18. spetember skriver lege Gro Nylander og tilknytningsforsker Trine Klette at de minste barna ikke får den tryggheten de trenger i barnehagen. Dette er jeg sterkt uenig i. De ansatte i barnehagene våre er utdannet nettopp i å gi omsorg og trygghet til små barn, og jeg vil forsikre foreldre i Oslo om at barna deres blir tatt vare på av kloke og varme barnehageansatte.

Det er et feilspor å gi foreldre til ettåringer i barnehagen dårlig samvittighet. Flere forskningsstudier har vist at gode barnehager bidrar til å utjevne forskjeller i samfunnet og å gi barn like muligheter. I tillegg viser forskning fra SSB at barn som begynner tidlig i barnehage, blir flinkere til å lese og regne når de begynner på skolen, sammenliknet med barn som begynte noen måneder senere i barnehagen. Tidlig barnehagestart er også et viktig likestillingstiltak for å sikre kvinner økonomisk selvstendighet.

Jeg ønsker at enda flere barn skal få ta del i det inkluderende fellesskapet i barnehagene. For å gi flere foreldre den tryggheten de trenger for å velge barnehage for sine barn, må man slutte å spre tvil om at barna har godt av å gå i barnehage.

Sunniva Holmås Eidsvoll, byråd for oppvekst og kunnskap (SV)