Debatt

Kort sagt, torsdag 14. november

  • Debattredaksjonen

Aftenpostens omtale av Tankesmien Manifest. En vise om vinteren. Alternativer til utvisning. Forholdet Norge og Russland. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Vi er ikke «ytre venstres tankesmie»

Med støtte fra ca. 300 fagforeninger, klubber og forbund, fra grasrota og helt opp til LO og Unio sentralt, representerer den folkefinansierte tankesmien Manifest en ganske annen sosial, geografisk og politisk bredde enn mer elitistiske tiltak som Civita. Denne solid forankrede virksomheten forsøker Aftenpostens leder 9. november å utdefinere som «ytre venstres tankesmie».

Manifest Tankesmie støttes av demokratiske samfunnsstøtter som NTL, Fagforbundet, Industri Energi, Sykepleierforbundet og Utdanningsforbundets lag over hele landet. I styret sitter flere Ap-politikere, inkludert Aps forskningspolitiker Nina Sandberg. Tidligere ordfører Sandberg tok over etter Aps utdanningspolitiske talsperson Torstein Tvedt Solberg og bestyrer sammen med SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes en tankesmie som i flere år ble ledet av Ap-politiker Julie Lødrup – nå medlem av LO-ledelsen.

Manifest Tankesmie består av og representerer helt sentrale deltagere i det norske demokratiet. Å fremstille dette på lederplass som ytterliggående krefter er uetterrettelig og villedende. Derfor bør Aftenposten beklage.

Magnus E. Marsdal, leder for Manifest TankesmieJo eldre man blir, jo lettere man sklir

Melodi: «Jeg er havren ...»

Jeg er gammel, jeg har brodder på

under mine sko, fra hæl til tå.

Byen ser i meg en bølgetopp

Utgiftspost, papir, men ingen kropp.

Når det sner, blir sidegaten glatt.

Ingen ser når jeg går i spagat.

Kanskje hvis man måket først som sist,

ville færre lemmer få en brist.

Strøsand må isteden kastes på,

gamle folk må også ut å gå.

Min pensjon blir trukket forhåndsskatt,

bruk da litt på vinterveiens spratt.

Elsa Waagenes Udbjørg, Oslo


Vi trenger alternativer til utvisning

Direktør i UDI Frode Forfang har nå tatt selvkritikk på formuleringen om at foreldre som blir utvist fra Norge kan holde kontakt med barnet via telefon og internett. UDI vil nå slutte å bruke formuleringen. Problemet er imidlertid ikke formuleringen, men tenkningen som ligger i bunn.

Dette blir selvsagt absurd når den som henvises til kontakt via internett, er en ammende mor. Samtidig har dette blitt brukt mot familier i et stort antall saker gjennom mange år og bidratt til at et ukjent antall barn har vokst opp uten begge foreldrene.

Forfang har rett i at politikerne har lagt opp til en streng praksis ved utvisning, samtidig som UDI selv har tøyd grensene. Selv mindre brudd på utlendingsloven uten skadelige konsekvenser for noen, får i stedet skadelige konsekvenser for barna. Det er maktpåliggende at vi får på plass alternativer til utvisning, slik Stortinget har krevd utredet. Mens Justisdepartementet somler, får stadige flere barn sin oppvekst ødelagt.

Rune Berglund Steen, leder, Antirasistisk Senter


Tanker ved et jubileum

Ved fredsmarkeringen i Kirkenes møtte konge og statsminister opp for å takke. Russland sendte utenriksministe Sergej Lavrov, som benyttet anledningen til å kritisere Norge for NATO-medlemskapet og for den «trussel» dette utgjør mot Russland.

I nettdebatten er det skremmende mange som støtter Lavrov. Det er ikke Russland som øver press mot Norge, det er Norge som tillater at USA presser Russland ved å utplassere amerikanske soldater på norsk jord i fredstid, kan vi lese. Hva har skjedd? Er amerikahatet blitt så stort, er det nettroll, eller er det samling om venstrefløyen?

Vi takker for en enestående hendelse i krigshistorien. Her trakk Sovjet seg tilbake fra okkupert område. Men hva har Russland å takke for? Uten konvoiene med forsyninger kunne sannsynligvis ikke russerne krysse grensen. Hva som hadde skjedd om russerne ikke hadde krysset grensen, vet ingen, men det som er sikkert, er at vel et halvår senere hadde krigen allikevel vært avgjort med tysk kapitulasjon. Da kunne Finnmark sannsynligvis ha blitt spart for nedbrenning av hus, slakting av buskap og tvangsevakuering av folk.

Johannes Thue, Fredrikstad

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Aftenposten
  3. Debatt
  4. LO
  5. Nina Sandberg
  6. Torstein Tvedt Solberg
  7. Torgeir Knag Fylkesnes