Andre fakta om rivesøknaden for Y-blokken | Ellen de Vibe

I Riksantikvarens forslag til C-blokk er nordre arm mot Deichmanske bibliotek fjernet.

Det er upresist av Statsbygg å legge ansvaret for vedtaket på enkeltpersoner.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Fredag 24. mai beskriver Statsbygg saksbehandlingen av Y-blokken, og Plan- og bygningsetaten har behov for å kommentere. Vi mener at det er viktig at byutvikling blir debattert i offentligheten, og ikke bare bak statens lukkede dører. Byen vår blir alltid bedre når planer og meninger kan brynes mot hverandre.

Upresist

Plan- og bygningsetaten fatter vedtak, ikke den enkelte saksbehandler. Derfor er det upresist av Statsbygg å legge ansvaret for vedtaket på enkeltpersoner. Normalen er at vi ber om opplysninger som har betydning for sakene vi behandler, for å få et best mulig grunnlag for våre vedtak.

Ellen de Vibe, etatsdirektør, Plan- og bygningsetaten

Når det gjelder bevaring av kunsten, vil vi påpeke at Statsbygg er en dyktig byggherre som klarer å ivareta de meget skjøre vikingskipene under bygging av nytt museum på Bygdøy. Statsbyggs tekniske plan viser at noe riving er mulig før kunsten må fjernes. Vi har tiltro til at de også klarer å ivareta Picassos betongkunst under en eventuell riving av Y-blokkens nordre fløy.

Ivaretar sikkerheten

Statsbygg er opptatt av at den statlige reguleringsplanen fastslår riving. Vi har påpekt at staten selv har endret forutsetningene siden den gang, og at rivingen derfor bør revurderes. Blant annet er arealbehovet redusert med hele 15.000 kvadratmeter.

Fra Y til C-form gir en løsning som ivaretar sikkerheten – og ikke minst Picassos kunst på den verneverdige Y-blokken.

Vårt vedtak handler om å følge opp statens egne klimaambisjoner. Ny Stortingsmelding om Regjeringskvartalet sier at prosjektet skal være ledende på klima- og miljøløsninger, og statens egen reguleringsplan krever klimagassberegninger.

Staten har også poengtert at gjenbruk og riving må vurderes opp mot hverandre i ny norsk standard for klimaberegninger (NS 3720), og det ferske dokumentet Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023 styrker statens forventninger til kommunene om å ivareta og gjenbruke bygninger.

Plan- og bygningsetaten har stilt krav om at klimaberegninger blir utført før vi vil vurdere rivesaken videre for de to siste fløyene, og vi forventer at staten selv følger opp sine ambisjoner og føringer.

  • Halvor Hegtun mener Ellen de Vibes halve Y er et ypperlig kompromiss: