Debatt

Kort sagt, lørdag 18. april

  • Debattredaksjonen

Koronakrisen og EØS. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Forbeholden raushet fra ESA

Juridisk rådgiver Militsa Kostova i EØS-tilsynet ESA melder gledestrålende at koronakrisen har gitt norske myndigheter «et handlingsrom som er unikt i EØS-avtalens historie» (Aftenposten 6. april).

I sin godhet lar heldigvis ESA oss få delvis tilgang til vår egen verktøykasse. «EØS-tilsynet ESA har stilt mange flere verktøy til myndighetenes disposisjon – verktøy som ikke er tilgjengelige i normale tider», som Kostova diplomatisk uttrykker det. Riktignok på EUs betingelser. For som Kostova skriver, det er EU-kommisjonens særskilte regler for hvordan statene kan gi statsstøtte til koronarammede bedrifter som setter rammene. Og for at ESA skal kunne godkjenne nasjonale støttetiltak «er det avgjørende at den norske garantiordningen tilfredsstiller alle kravene stilt i rammeverket», som ESA slår fast.

Norge må spørre ESA om lov, og en tillatelse blir bare gitt hvis ESA finner dekning i EU-rammeverket. Når ESA klokelig velger å innvilge kriseunntak fra EØS-regelverket, er det en nødvendighet om man vil avverge en politisk situasjon hvor Norge tvinges til å bryte EØS-avtalen.

Det er en tvilsom form for «raushet», når Norge fortsatt er prisgitt hva Brussel og ESA måtte finne på. I denne akutte situasjonen er vi mer enn noen gang avhengig av ubeskåret nasjonal handlefrihet. Derfor bør ESA få beskjed om at Norge forbeholder seg retten til midlertidig å suspendere enhver del av EØS-avtalen som vanskeliggjør eller forsinker statsinngrep eller andre nødvendige strakstiltak.

Kathrine Kleveland, leder Nei til EU

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. EØS
  3. ESA
  4. Norge
  5. Nei til EU
  6. Koronaviruset
  7. Debatt