Kan Facebook gjøre nok i kampen mot falsk og feilaktig korona-informasjon? | Petter Bae Brandtzæg

  • Petter Bae Brandtzæg
    Petter Bae Brandtzæg
Det er oppsiktsvekkende at Facebook later til å tro at de har kontroll på hva slags informasjon som spres på plattformen, skriver Petter Bae Brandtzæg.

Feilinformasjon og konspirasjonsteorier er et stort problem i koronakrisen.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I et innlegg i Aftenposten 13. mars besvarer Rune Paulseth, landdirektør i Facebook Norge og Marianne Neraal, politisk sjef i Facebook Norge min kronikk om feilinformasjon om koronasmitte i sosiale medier.

Facebook påstår at jeg i min kronikk tar feil i at lite gjøres for å «fjerne feilinformasjon og tilrettelegge for at god og faktabasert informasjon deles på sosiale medier».

I tillegg skriver Facebook at vi må slutte å kjekle og heller arbeide sammen om det som er vårt felles mål – unngå feilinformasjon «og å holde folk både trygge og informerte, globalt og her i Norge».

Men det er ikke jeg som kjekler. Det er det Facebook som gjør.

Petter Bae Brandtzæg er førsteamanuensis i medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo og sjefforsker ved Sintef Digital.

I min kronikk påstår jeg aldri at Facebook gjør lite for å demme opp for feilinformasjon. Hvor leser de det?

Det jeg skriver, er at «når myndighetene ikke kommer med god nok informasjon, tyr befolkningen i økende grad til alternative kanaler, som Facebook og Youtube, for å dekke opp for informasjonsmangelen». Jeg informer også om at WHO jobber tett med «Google og Facebook for å demme opp for all feilinformasjonen».

Jeg er derfor helt enig med Facebook om at vi skal bidra til å holde folk trygge og informerte, og at vi ikke skal kjekle. Facebook har satt inn mange gode tiltak mot feilinformasjon, noe de lister opp i sitt innlegg.

Det som er oppsiktsvekkende, er at Facebook later til å tro at de har kontroll på hva slags informasjon som spres på plattformen.

Feilinformasjon og konspirasjonsteorier er fortsatt et stort problem i den koronakrisen vi nå opplever. Vi må alle jobbe for å bekjempe feilinformasjon: Myndigheter, sosiale medier og folk flest. Det var poenget i mitt innlegg.

Påstanden i min kronikk var derfor aldri at Facebook gjorde lite for å hindre feilinformasjon om korona. Spørsmålet er heller om Facebook kan gjøre nok?