Hvorfor må norsk laks sorteres i Norge? | Carl-Erik Arnesen

  • Carl-Erik Arnesen
    Carl-Erik Arnesen
    administrerende direktør, Hav Line AS
Departementet mener nå, etter at vi har investert i milliardklassen, at Hav Line likevel må sortere og «feilrette» denne produksjonsfisken i Norge, skriver innleggsforfatteren. Foto: Privat

Et slikt påbud eksisterer ikke for noen annen fisk enn laks.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) sier Hav Line må rette seg etter norsk regelverk. Det gjør vi selvfølgelig. Vi retter oss også etter de tydelige signalene vi fikk av Mattilsynet og myndighetene før vi investerte én milliard kroner i skipet «Norwegian Gannet».

Fiskeriministeren skriver i Aftenposten 16. juli om innovasjon til havs. Han vil at Norge skal være i front for å finne fremtidens løsninger. Samtidig skriver han at norsk laks må sorteres i Norge, før den skal ut i verdensmarkedet. Det har han ingen faglig belegg for å si. Derfor stiller vi oss spørsmålet hvem statsråden søker råd hos?

Annen fisk blir sendt direkte og «usortert»

Bestemmelsen fiskeriministeren viser til, sier at oppdrettsfisken skal sorteres slik at man skiller ut «produksjonsfisk» - altså fisk som er stygg utenpå. Utsorteringen skal være basert på en ytre, visuell kontroll for å sjekke etter skader og feil. Mellom to og fire prosent av fisken har ytre skader eller feil.

Denne fisken kan fint fileteres for deretter å bli solgt som vanlig. Etter den norske forskriften, som statsråden viser til, skal slik retting kun gjøres innenlands av norske virksomheter.

Før vi i Hav Line investerte én milliard kroner i skipet vårt «Norwegian Gannet», har vi vært ærlige med Mattilsynet om at denne bestemmelsen ikke passer med løsningen vi tilbyr. Mattilsynet har flere ganger bekreftet at bestemmelsen ikke vil ha noe å si for «Norwegian Gannet».

Departementet mener nå, etter at vi har investert i milliardklassen, at Hav Line likevel må sortere og «feilrette» denne produksjonsfisken i Norge. Et slikt påbud eksisterer ikke for noen annen fisk enn laks. Norge som fiskeeksportør sender tusenvis av tonn med annen type fisk direkte og «usortert» til videreforedling over hele kloden.

Les også

Erling Dokk Holm: Det flytende slakteriet

Forskriftsbestemmelsen er utdatert

Forskriftsbestemmelsen ble laget for tradisjonelle landbaserte slakterier og er i praksis utdatert. Den stammer fra en tid hvor det foregikk salg av hel fisk direkte til forbruker. Slikt salg foregår ikke lenger, ettersom all fisk nå fileteres.

I fileteringsprosessen, som i all hovedsak skjer utenfor Norge, ser man at fisk som automatisk har vært klassifisert som tredjesorteringsfisk, kan være helt fin inni. På det norske markedet og i norske butikker er det i stor grad fileter fra «produksjonsfisk».

Likedan omvendt, fisk som ser fin ut utenpå, kan være stygg inni. Derfor mener alle faginstanser at forskriften er overmoden for endring, inkludert Mattilsynet som leverte et nytt forslag til departementet i mai 2018. Et revisjonsforslag som også har stoppet opp i departementet etter utnevnelse av ny fiskeriminister.

Hav Line og «Norwegian Gannet» vil levere fisken direkte i Hirtshals. Sortering av fisken kan ikke skje om bord, men først når fisken landes ved mottakssentralen i Danmark. Der blir fisken sortert og klassifisert i sløyd tilstand, altså i en tilstand som gjør det lett å se hvilken kvalitet fisken faktisk har.

Les også

Norge kan ikke tillate å gi fra seg kontrollen over hvordan produksjonsfisk behandles | Roger Hofseth

Milliardinvestering på spill

Vi vet at det ikke er reell risiko for at produksjonsfisken vil bli solgt ut i verdensmarkedet. Fisken sorteres og feilrettes i Hirtshals på et helt nytt og EU-sertifisert anlegg, på en enda bedre måte enn i Norge. Denne prosessen kan sikres og dokumenteres på minst like god måte som i Norge og vil selvsagt kontrolleres av det danske mattilsynet.

Hav Line har stor respekt for at bedrifter ikke skal skade omdømmet til norsk oppdrettslaks. Derfor er hele vår forretningsmodell bygget på å få ferskere fisk av høyere kvalitet raskere til markedet. Vi vil derfor selvsagt aldri ta noen risiko som innebærer et potensielt omdømmetap ved å slippe ut dårlig fisk til markedene fra anlegget vårt i Hirtshals.

Ingen andre lakseproduserende land har bestemmelsen som fiskeriministeren bruker som brekkstang for å stoppe milliardinvesteringen Norwegian Gannet, som ikke møtte motstand i Norge før Nesvik ble fiskeriminister. Hvem søker han egentlig råd hos? En norsk milliardinvestering står på spill.


Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.