OBOS svarer på kritikk av boligprosjekt på Ammerud: En sirkel for fremtiden | Einar Thorsrud

  • Einar Thorsrud
En lav boligblokk som produserer mer energi enn den bruker. Et stort gårdsrom tilrettelagt for grønnsaksdyrking og sosialt liv – i et område som sårt trenger boliger. Våre ambisjoner for prosjektet O-en på Ammerud er høye, skriver Einar Thorsrud.

Prosjekter som skal gjøre boliger mer energi- og klimavennlige dukker opp i hele Europa.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Sivilingeniør Jon-Erik S. Niedzwiedzki er ikke nådig når han i Aftenposten 10. september beskriver OBOS' nye boligprosjekt på Ammerud i Oslo. Han «frykter for konsekvensene» og kaller det et «eksperiment» når 150 nye boliger i en sirkelrund lavblokk skal se dagens lys i et område der det i dag er noen slitne næringsbygg og en parkeringsplass.

Vi tror at dette klimavennlige og arkitektonisk spennende prosjektet vil bidra til å gi Groruddalen og Ammerud et etterlengtet løft.

Einar Thorsrud er prosjektsjef for OBOS-prosjektet O-en på Ammerud.

Høye ambisjoner

Det er behov for flere boliger i Groruddalen. Samtidig er det klart at nye boliger må bli mer klima- og miljøvennlige. I tillegg vet vi at moderne Oslo-folk er opptatt av å bo i gode nabolag, de ønsker nærhet til naturen og smarte fellesløsninger.

Sammen med arkitektene i Code arkitektur har vi derfor utviklet et prosjekt som skal svare på disse behovene. Resultatet er en sirkelformet blokk på fire etasjer, altså i tretopphøyde, der plusshusstandarden gjør at bygget skal skape mer energi enn det forbruker. Vi legger til rette for dyrking, gode fellesarealer, bildelingsordning for beboerne og skog rundt hele tomten.

Vi skal kanskje ikke påberope oss å ha funnet opp kruttet. Prosjekter som skal gjøre boliger mer energi- og klimavennlige dukker opp i hele Europa. At en boligblokk er formet som en sirkel er et «eksperiment», er å ta det langt. Men vi er stolte av å jobbe frem et prosjekt med høye ambisjoner når det gjelder miljø, bærekraft, bokvalitet og arkitektur, akkurat det politikerne etterspør når Groruddalen skal utvikles videre.

OBOS er blitt utfordret på å skape ny og spennende arkitektur når vi bygger nye boliger. Derfor falt valget vårt på nettopp Code arkitektur, som har tegnet et nyskapende prosjekt for oss.

Demokrati og dialog

Prosjektet O-en skal snart på offentlig høring. Det betyr at Niedzwiedzki og andre naboer har full anledning til å uttale seg, og vi har også tidligere i prosessen tatt inn innspill fra nærmiljøet. Vi fikk tidlig en innvending om at leilighetene i det første utkastet var for små, og har etter dette lagt opp til flere store familieboliger. Dialog er viktig for å få til prosjekter som dekker oslofolks behov.

Flyfoto over Groruddalen fra 2005: Brobekk, Vollebekk, Linderud, Rødtvet.
Slik ser arkitektkontoret for seg at O-en på Ammerud skal ligge i landskapet.

OBOS' fremste oppgave er å løse medlemmenes boligbehov. Vi må også svare på de store utfordringene samfunnet står overfor når det gjelder klima og miljø. O-en på Ammerud er et prosjekt som spiller på lag med fremtiden og vil bli et godt og interessant boligprosjekt midt i OBOS-land, hvor folk liker å bo.

I 2016 gjennomførte forskere fra By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Arbeidsforskningsinstituttet en stedsanalyse på Ammerud som ledd i Groruddalssatsingen. Hovedfunnet er at beboerne trives enda bedre enn før i sitt nærmiljø. Syv av ti svarte at de ønsker å bli boende. Stoltheten over å bo på Ammerud har også økt, spesielt blant ungdom.

Vårt mål med O-en er å bidra til å løfte Ammerud ytterligere. Dette skal bli et prosjekt å bli stolt av.