Debatt

Vi nordmenn er kunnskapsløse om EU | Mathias Opdal Weseth

  • Mathias Opdal Weseth
    Mathias Opdal Weseth
    2. nestleder i Akershus Unge Høyre
Skal vi noen gang ha en ny folkeavstemning om EU, er det viktig at debatten er faktabasert, skriver innleggsforfatteren.

Med vårt lave kunnskapsnivå er det ikke rart at saker som NAV-skandalen dukker opp.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Nordmenns kunnskapsnivå om EU er alarmerende lavt. Da er det ikke rart at saker som NAV-skandalen dukker opp.

I kjølvannet av NAV-skandalen har flere forsøkt å pulverisere ansvar. Nåværende og tidligere statsråder og embetsmenn har plassert skylden for skandalen hos hverandre i høringene på Stortinget.

Men er det noen som bør erkjenne sitt ansvar, er det representanter for norsk utdanningssektor. De har ikke evnet å lære bort EØS-rett i tilstrekkelig grad og illustrerer en generell kunnskapsmangel om EU blant nordmenn.

Mathias Opdal Weseth er 2. nestleder i Akershus Unge Høyre.

I den siste Europautredningen fra 2012 kom det frem at nærmere én tredjedel av norsk lov er preget av EUs regelverk. Man kommer med andre ord ikke utenom EU-retten når Stortinget vedtar lover, og når byråkrati og domstoler skal behandle enkeltsaker.

Sannsynligvis har innslaget av EU-regler i norsk lovverk økt betraktelig siden 2012.

Mangler ved jusstudiene

EUs betydning for norsk lovverk speiles imidlertid ikke i jusstudiene ved norske universiteter, hvor det på Universitetet i Oslo kun utgjør fem av studiets totalt 300 studiepoeng. Da kan det ikke komme som noen overraskelse at NAV-skandalen skjedde.

Også tidligere i utdanningsløpet står kunnskap om temaet lavt på pensum. I læringsmålene til Politikk og menneskerettigheter på Vg3 er ikke EU nevnt én eneste gang. Ei heller i de nye læringsmålene for samfunnsfag på 10. trinn, som er kommet med fagfornyelsen, er EU å finne noe sted.

Kunnskapsgapet kommer godt frem i debatter om norsk EU-medlemskap.

En av de største truslene, skal vi tro EU-motstanderne, er at medlemskap medfører tap av suverenitet.

I oktober kjørte Ungdom mot EU en kampanje i sosiale medier hvor de hevdet at norsk selvråderett ville blitt innskrenket hvis vi ble medlem, ettersom norske representanter kun vil ta 1,7 prosent av plassene i Europaparlamentet.

Det Ungdom mot EU åpenbart ikke vet, er at Europaparlamentet er en institusjon som slettes ikke skal representere medlemslandenes interesser, men politiske partiers interesser.

Les også

Storbritannia ut, Norge må inn | Bernt Hagtvet

Usannheter og misforståelser

Tvert imot ville Norge hatt betydelig makt i EU gjennom Ministerrådet og Det europeiske råd, hvor man etterstreber enighet og hvor alle traktatendringer krever enstemmighet. Norge ville hatt akkurat like mye makt som Tyskland eller Frankrike i enhver avstemning, for eksempel på forslag om utvidet myndighet til EU.

En annen oppfatning blant flere er at et medlemskap automatisk ville ført til norsk deltagelse i eurosamarbeidet. Også dette er feil. En rekke land, som Sverige og Danmark, har beholdt sin valuta. Det samme kan Norge.

Enda en ansporing til kunnskapsløshet er å finne i grupper på Facebook, som «Norxit» og Folkeaksjonen «Norge ut av EØS», hvor det spres usannheter og misforståelser. Her kritiseres Regjeringen høylytt for at den «ikke ivaretok samfunnets svakeste i forbindelse med NAV-skandalen». Men hvor var det retten til å reise innenfor EUs grenser på trygd kom fra, igjen?

Hvor var kunnskapsministrene?

Med nok kunnskap blant oss alle, ville noen kanskje ha hevet øyenbrynene tidligere og satt spørsmålstegn ved Navs lovtolkning. Det kunne forhindret at uskyldige mennesker som Susanne Bock, måtte sitte åtte måneder i fengsel pga. Navs feiltolkning av regelverket.

Skal vi dessuten noen gang ha en ny folkeavstemning om EU, er det viktig at debatten er faktabasert. Det er det ikke grunnlag for å tro at den blir, med den kunnskapsløsheten vi har i dag.

I høringen om NAV-skandalen på Stortinget møtte nåværende og tidligere embetsmenn, arbeidsministre, justisministre og statsministre. Likevel manglet det noen: Hvor var kunnskapsministrene?

Les også

Verden har forandret seg. Norge bør inn i EU | Håvard Rørtveit

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. EU
  2. Trygdeskandalen
  3. EØS