Debatt

Rusmisbrukerne trenger mye mer enn et sted å være | Tore Soldal

 • Tore Soldal
  Tore Soldal
  Leder, enhet sentrum Oslo politidistrikt

Storgata/Brugata og Vaterland (bildet) er oppholdssted for noen av de med de tyngste rusproblemene, blant annet fordi lavterskeltilbudene de bruker, er lokalisert der, skriver Tore Soldal. Foto: Stein J. Bjørge

En debatt om organiseringen av en liten del av hovedstadspolitiet hjelper ingen verdens ting.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I et debattinnlegg 10. mars kommer stortingsrepresentant Jan Bøhler (Ap) med en rekke betraktninger rundt det åpne rusmiljøet og politiets organisering og arbeid. Han viser et viktig engasjement, men kommer med påstander og faktiske feil som må kommenteres.

Kunnskapsstyrt innsats

Den organisatoriske endringen av gatepatruljen har ingenting med politireformen å gjøre. Etter forslag fra gatepatruljens egne ansatte valgte ledelsen ved enhet sentrum å overføre enheten fra kriminalitetsforebyggende seksjon til etterretningsseksjonen. Det skjedde i januar i år og kan selvsagt ikke sees i sammenheng med fjorårets økning i antall mennesker i det åpne rusmiljøet, slik Bøhler hevder.

Årsaken til omorganiseringen var at vi ønsket en enda mer kunnskapsstyrt innsats. Enheten ble også sammenslått med en mindre, sivil operativ enhet for å få enda mer politikraft i problemområdene. Den er fortsatt en egen organisatorisk enhet som opererer i sivilt, hovedsakelig i bydel Gamle Oslo. De er i dag langt flere enn de 15 Bøhler beskriver.

Les også

Ida: – Jeg visste jeg aldri ville klare å holde meg rusfri

Åpne rusmiljø

Den tidligere gatepatruljen jobber i dag enda mer spisset inn mot barn og unge enn det de gjorde før. Det viktigste er tross alt å hindre at flere faller utenfor og til rus. Vi mener vi har fått en langt bedre koordinert og målrettet innsats. Vi erfarer at de ansatte som kom fra gatepatruljen, er enige.

Storgata/Brugata og Vaterland er oppholdssted for noen av de med de tyngste rusproblemene, blant annet fordi lavterskeltilbudene de bruker, er lokalisert der. Det åpne rusmiljøet skaper til tider ubehag for både næringsdrivende og andre som ferdes i området. Det er helt riktig som Bøhler påpeker, at politiets innsats i de åpne rusmiljøene er noe redusert de siste årene. Dette er dels et ressursspørsmål og dels at vi har problemer med å finne gode tiltak.

Problemene forsvinner ikke

I perioder av fjoråret brukte vi forholdsvis store ressurser i områdene, men effekten er omdiskutert. Når politiet har tilstedeværelse over tid, blir det bra akkurat der. Men problemene forsvinner ikke - de trekker inn i sidegatene, hvor det bor flere folk. Det belaster blant annet barnefamilier i større grad og gjør dessuten utfordringene mer uoversiktlige for både politi og helsevesen, og sikkerheten dårligere for de rusavhengige.

Det har derfor ingen hensikt å jage disse menneskene fra sted til sted. Det blir det heller ikke færre rusmisbrukere av. Dessuten har alle mennesker rett til å oppholde seg i det offentlige rom, uavhengig av hvilke problemer de måtte ha.

Tilbudet må bli bedre

Det finnes ingen steder i Oslo hvor mennesker med tunge rusproblemer kan oppholde seg uten å være til sjenanse for næringsdrivende og befolkningen. Vi vet at Oslo kommune jobber med å finne et alternativ, og det er bra. Men rusmisbrukerne trenger også mye mer enn et sted å være. En debatt om organiseringen av en liten del av hovedstadspolitiet hjelper ingen verdens ting. Vi må heller spørre oss selv hvorfor det er slik og hva samfunnet kan gjøre for å hjelpe disse menneskene.

Les også

 1. Hvor ble det av politiets innsats i rusmiljøene? | Jan Bøhler

 2. Alarmerende økning av mindreårige i Oslos rusmiljø: Uteseksjonen opplever at 12-åringer oppsøker narkomarkeder

 3. Aftenposten mener: På tide å kreve resultater på Grønland

 4. Drømmen var at dette skulle bli en av Oslos fineste gater. Så kom gjengene.

 5. Åpne rusområder – hva vi vet, og hva som bør gjøres | Helge Waal og Thomas Clausen

 • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Rus
 2. Byutvikling
 3. Oslo kommune
 4. Jan Bøhler