Debatt

Hvem beskyttes av en beskyttet psykologtittel? | Kim Rand

  • Kim Rand
    Psykolog og seniorforsker
Silje Schevig impliserer at for eksempel arkitektpsykolog burde forbeholdes autoriserte psykologer som jobber med arkitektur, skriver psykolog og seniorforsker Kim Rand. Bildet viser et eksempel på arkitekturpsykologi og er tatt på senteret Dialog, et lavterskeltilbud på Diakonhjemmet.

Tittelen psykolog er forbeholdt personer med profesjonsstudium og autorisasjon til å behandle pasienter. Men psykologi er langt mer enn behandling av pasienter.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Tittelen psykolog er beskyttet. Den er forbeholdt personer med autorisasjon til å behandle pasienter etter seksårig profesjonsstudium i psykologi med klinisk praksis. Samtidig er psykologi langt mer enn behandling av pasienter.

For å møte samfunnets behov har universitetet opprettet mastergrad i psykologi uten klinikk, uten autorisasjon til behandling og uten rett til bruk av tittelen psykolog. Men hva skal disse fagpersonene kalles?

Flott for profesjonsutdannede

Helsedirektoratet har nå akseptert titler som klimapsykolog og arkitektpsykolog for personer uten klinisk autorisasjon. Min egen fagforening, Psykologforeningen, protesterer.

I Aftenposten 14. oktober skriver psykolog Silje Schevig: «Psykologtitler uten autorisasjon er ikke en bagatell», da titler som arkitektpsykolog kan forlede klienter til å tro at vedkommende har klinisk kompetanse. Schevig impliserer at for eksempel en tittel som arkitektpsykolog burde forbeholdes autoriserte psykologer som jobber med arkitektur. Flott for oss med profesjonsutdannelse, men ikke for dem med ikke-klinisk master og ikke for samfunnet som trenger dem.

Tre scenarioer åpner seg: én ytterkant er å forbeholde alle titler med psykolog i til personer autorisert til pasientbehandling. En annen er å gjøre som i Storbritannia for eksempel, hvor titler som clinical psychologist og practitioner psychologist er beskyttet, mens psychologist brukes om alle med utdanning innen feltet. Helsedirektoratets linje ligger et sted mellom. Tittelen psykolog beskyttes, men ikke særvarianter som arkitektpsykolog.

Hvem vinner på tittelbeskyttelsen?

Hvem vinner på at tittelen psykolog forbeholdes klinikere? Autorisasjon av helsepersonell er laget for å beskytte pasientene, ikke behandlerne.

På samme måte er ikke bilsertifikatet en ordning for bileiere, men for å beskytte medtrafikanter. Beskyttede titler er en del av dette systemet, blant annet for å sikre at pasienter enkelt kan identifisere trygge behandlere. En bivirkning er at de av oss som har en beskyttet tittel, kommer i en gunstig monopolsituasjon.

En titulering som klinisk psykolog, for eksempel, ville være presis, og pasienter kunne enkelt identifisere hvem som har og ikke har autorisasjon til klinisk behandling. Dersom jeg har rett, er profesjonsutdannede psykologer de eneste som vinner på den altomfattende tittelbeskyttelsen, mens hensikten er å beskytte våre klienter.

Beskyttelsen står i veien

Tittelbeskyttelsen står i dag i veien for samfunnets behov for ikke-kliniske psykologer. Samfunnet er best tjent med å fjerne beskyttelsen av psykolog til fordel for klinisk psykolog eller lignende, som i flere andre land. Det ville muligens svekke dagens psykologers konkurransefordel innen ikke-klinisk psykologiarbeid, men en slik fordel er ikke intensjonen bak beskyttelsen. Det må vi leve med.

Innskrenking av privilegier er en smertefull prosess, og vil nesten aldri møte støtte fra de privilegerte. Dersom vi ønsker optimal kommunikasjon om alle med ekspertise innen psykologi, både med og uten autorisasjon til behandling av pasienter, bør beskyttelsen av tittelen psykolog fjernes.


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Psykologi
  2. Samfunnet
  3. Helsedirektoratet