Akson er feil svar på riktig spørsmål | Stein Olav Skrøvseth

  • Stein Olav Skrøvseth
    Stein Olav Skrøvseth
Stein Olav Skrøvseth ved Nasjonalt senter for e-helseforskning stiller spørsmål ved virkemidlene som tas i bruk i IT-prosjektet Akson.

Akson har svært stor risiko for å mislykkes og er ikke i tråd med hverken gode faglige premisser eller regjeringens egen IT-strategi.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Nasjonalt senter for e-helseforskning erkjenner at det er behov for å fornye og forbedre IKT-systemene i kommunal helsesektor samt samhandlingen mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten. Det er udiskutabelt og kritisk. Svaret på utfordringene gir Direktoratet for e-helse gjennom Akson. Vi stiller spørsmål ved virkemidlene som tas i bruk.

Nasjonalt senter for e-helseforskning og andre kunnskapsaktører jobber uavbrutt med å skape oversikt over teori og erfaringer på e-helsefeltet, og der det finnes et kunnskapsgrunnlag, bør det tas i bruk. Det finnes mye internasjonal forskning fra prosjekter som har hatt som mål å anskaffe en felles nasjonal pasientjournalløsning, og vi har fortsatt til gode å se noen lykkes.

Les også

– Det er norgeshistoriens største IT-prosjekt og er i så måte norgeshistoriens dårligste IT-idé

Svært stor risiko for å mislykkes

Akson har svært stor risiko for å mislykkes og er ikke i tråd med hverken gode faglige premisser eller regjeringens egen IT-strategi. Basert på forskning på denne typen prosesser bør ikke løsningen ligge i anskaffelse av felles system for kommunene. En bedre tilnærming er en plattform som bygger på at systemene bruker felles tekniske standarder, informasjonsmodeller og språk som beskriver og definerer dataene.

I en moderne, åpen plattform er disse fritt tilgjengelig slik at alle leverandører kan konkurrere om å utvikle systemer basert på de samme standardene.

Systemer som deler disse teknologiene, kan utveksle data mellom seg uten at meningsinnholdet forsvinner. Resultatet er informasjonsutveksling som er uavhengig av leverandør, da ingen enkeltaktør eier datastrukturen. Samtidig stimulerer det til økt markedskonkurranse og innovasjon ved at alle kan delta i utviklingen.

Les også

Akson fremstilles som et prosjekt drevet og anbefalt av konsulenter. Det er ikke riktig. | Bent Høie

Åpen plattform

Helsedata har stor offentlig verdi, og Norge bør ha som prinsipp at det er fellesskapet som eier og forvalter dem. Derfor bør ingen leverandør kunne knytte data og infrastruktur sammen på en måte som gjør at leverandøren i praksis har kontroll på befolkningens helsedata.

Staten kan legge vesentlig større føringer for standardisering av hvordan helsedata registreres og forvaltes i hele helsetjenesten hvis løsningene bygger på en åpen plattform heller enn det beskrevne konseptet i Akson.

Det offentliges rolle bør være å bidra til å definere og stille krav til bruk av felles standarder og teknologier som gjør digital samhandling mulig. Dette vil legge til rette for god næringsutvikling, moderne løsninger og viktigst; gode pasientforløp og god helse.

Les også

Tilliten til Akson-prosjektet har nådd et absolutt bunnivå | Ingvild Kjerkol

Moderne systemer

Forskningen viser tydelig at store IKT-prosjekter har svært stor risiko og at å bygge mindre og målrettede applikasjoner, vil gi større sannsynlighet for å lykkes.

Teknologiutviklingen går raskt, og hva som regnes som moderne systemer, endrer seg kontinuerlig. Det betyr at valgt løsning sannsynligvis vil bli forbigått av mer moderne løsninger innen prosjektet er ferdig. Derfor er det viktigere å bygge et moderne og åpent fundament heller enn å låse seg til spesifikk teknologi for så lange tidshorisonter som det Akson legger opp til.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.