Debatt

KS vil ha flere svar om Akson

 • Bjørn Arild Gram
  Bjørn Arild Gram
  Styreleder i KS
Bjørn Arild Gram, styreleder i KS

Kommunene trenger svar før de kan vurdere videre forpliktelse.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Akson har vært en av sommerens store debatter. Spørsmålene som er stilt, er viktige. Arbeidet med å avklare organisering, styring og finansiering pågår og må fortsette. Kommunene trenger svar før de kan vurdere videre forpliktelse.

Mytene om anskaffelse av ett gigantisk system har preget debatten. Det er fortsatt ikke riktig og er heller ikke det som er lagt til grunn. Samhandling, stegvis utvikling og en åpen plattform er føringene for Akson. Vi er glade for at ekstern kvalitetssikrer slår fast at arkitekturen er godt tilrettelagt for innovasjon og næringsutvikling.

Viktig arbeid gjenstår

KS støtter hovedinnretningen til Akson, men har sammen med kommunene også reist en rekke spørsmål. Blant annet må det bli tydeligere hvordan vi kan realisere den åpne journalplattformen trinnvis, og med mulighet for å lære underveis. Det må arbeides videre med hvordan Akson skal organiseres, styres og gjennomføres. Det er også behov for å tydeliggjøre hvordan risiko og kostnads- og gevinstbildet fordeler seg mellom stat og kommune. Ikke minst krever ambisjonen om at tiltaket Akson journal skal leveres av et nytt selskap styrt av kommunene, grundige vurderinger.

Innspillene fra kommunal side er lyttet til og for lengst tatt på alvor. Helse- og omsorgsdepartementet arbeider nå sammen med Direktoratet for e-helse, KS og kommunene om å svare på gjenstående spørsmål.

Les også

Få oversikt: Dette er avsløringene og krangelen om Kommune-Norges nye journalsystem

Må være økonomisk bærekraftig

Kommunal sektor har hele tiden prioritert bedre samhandlingsløsninger høyt. Vi mener det er mulig og nødvendig å forbedre løsningene som er i dag, mens arbeidet med Akson pågår. KS støtter derfor anbefalingen fra ekstern kvalitetssikrer om å forsere arbeidet med samhandlingsløsningene. Dette gjør det mulig å starte utprøving av viktige områder tidlig, spesielt med hensyn til legemiddelområdet.

Akson er på ingen måte et enkelt tiltak å gjennomføre. Det er store kostnader forbundet med høy risiko. Men risikoen ved å fortsette som i dag er det få som snakker om. Det kan bli kostbart og bli en dårligere løsning for alle. KS står fast ved at det må foreligge et godt beslutningsgrunnlag før eventuelle forpliktelser. Det ønsker vi å bidra til, men arbeidet vil kreve en tydelig satsing i statsbudsjettet for 2021 som vi håper et samlet storting slutter opp om.

Les også

 1. Akson er feil svar på riktig spørsmål | Stein Olav Skrøvseth

 2. Akson fremstilles som et prosjekt drevet og anbefalt av konsulenter. Det er ikke riktig. | Bent Høie

 3. Tilliten til Akson-prosjektet har nådd et absolutt bunnivå | Ingvild Kjerkol

Les mer om

 1. Akson
 2. KS
 3. Bjørn Arild Gram