E18 til Asker: De grønne fikk det nesten som de ville | Paal Sørensen

Veien fra Oslo til Asker kan bli omtrent sånn som Miljøpartiet De Grønne har ønsket, og bli i tråd med retningslinjene fra Stortinget.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Mange har de siste par ukene vært satiriske på Miljøpartiet De Grønne (MDG) sine vegne over et ultimatum om ingen utbygging, som ble til en avtale om utbygging.

Partiet har aldri stilt ultimatum om «ingen utbygging». Det partiet gikk til valg på var følgende:

«Reforhandle Oslopakke 3, og skrinlegge all planlegging av kapasitetsøkende bilveier, som E18 Vestkorridoren.»

Dette ble videreført i byrådserklæringen, der det blant annet står: «Det medfører at den fysiske veikapasiteten på E18 i Vestkorridoren ikke kan økes.». Det er med andre ord kapasiteten for trafikkøkning det har vært fokusert på.

Her er avtalen

Og det som faktisk er oppnådd i den nye avtalen, og som diverse Høyrepolitikere og Samferdselsministeren benekter, er følgende:

E18 skal bygges ut fra Lysaker til Strand, men «Høviktunnelen og Ramstadsletta bygges ikke ut i 1. etappe» (sitat fra avtalen), og det er jo nettopp i Høviktunnelen at veien var planlagt utvidet fra seks til åtte felt, med en mulig kapasitetsøkning på 40 prosent.

«Kapasiteten på E18 ved bygrensen øker ikke.»

«Oslo og Akershus anmoder Statens vegvesen om også å utarbeide alternativer for strekningen E18 Strand-Drengsrud med reduserte kostnader og som sikrer at veikapasiteten inn til Oslo ikke øker.»

Miljøpartiet bør være fornøyde

E18 vil med andre ord fortsatt ha i hovedsak seks felt, som i dag. Bussene skal få egen trase, og dette vil frigjøre noe kapasitet til biler, men det er en langt mindre økning enn det gigantprosjektet til 40 milliarder kroner som Høyre- og Frp-politikerne hele tiden har ønsket.

Samferdselsministeren og ordførerne i Asker og Bærum later som at alt er som før, men de har nok lest avtalen de også, så jeg mistenker dem for ikke å like det de leser og for å ønske å skjule det for velgerne.

Selv om deres egne politikere på Stortinget i Nasjonal Transportplan har vedtatt at «All vekst i personbiltrafikken i de store byene skal avvikles med kollektiv, sykkel og gange». De som har bidratt til at dette nå kan bli en realitet, er altså Miljøpartiet De Grønne, og de har all grunn til å være fornøyde med sin innsats.


Les også:

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger
Facebook og Twitter