Kort sagt, onsdag 27. oktober

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Mortensrud. Munch-uttale? Leseglede for unge. Dette er dagens kortinnlegg!

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Flere sider av Mortensrud

I et debattinnlegg i Aftenposten påstår Melita Ringvold at det satses på ungdommen på Mortensrud fra alle hold. Senere kommer det frem at ungdommen faktisk kommer sist. Det er dessverre den siste påstanden som stemmer.

Under pandemien har politiet patruljert på Mortensrud og sendt ungdom hjem fra uteplasser, som et ledd i tidlig innsats. Ungdom ellers i landet fikk anbefalinger om å møtes utendørs under pandemien. Det er kjent at når fritidstilbud og sosial omgang med venner uteblir, er det spesielt helseskadelig for unge.

Ungdommer på Mortensrud opplever seg utsatt for respektløse avgjørelser fra politi og politiske instanser. Vi kommer ingen vei uten at en spade kalles en spade. Politiets arbeid med tidlig innsats bør revurderes.

Når første møte med politiet skjer altfor tidlig, kan det skapes en spiral der terskelen senkes for flere og mer alvorlige møter, fordi guttenes fremtid kjennes ødelagt og håpløs etter det første møtet.

Det er på tide å gi reelle tilbud til disse ungdommene. De er mennesker som ønsker seg en fremtid. En gjeng med et svært godt samhold. De støtter hverandre i mangel på muligheter via politiske satsinger for tilbakekomst i samfunnet.

Lise Ones, mor, master cand. tilpasset opplæring, mangfold og inkludering, forfatter


«Munk» eller «Monk»?

Et nytt Munchmuseum er på plass. Da er det kanskje på tide én gang for alle å bli enige om hvordan navnet Munch skal uttales?

Norge er delt i to leirer: De som uttaler u, og de som uttaler o. Sistnevnte synes å være i flertall. Hvorfor? Er det fordi vi er blitt påvirket av tysk, hvor u blir uttalt som o? Kanskje en språkekspert kan svare. Som en kuriositet hadde det også vært interessant å vite hvordan Munch selv uttalte navnet sitt.

Kjært barn har mange navn, heter det, og vi kan godt leve med to uttaler hvis det ikke finnes et svar. Men finnes det et svar, synes jeg vi bør bruke den riktige uttalen – i respekt for en stor kunstner som har gitt oss en gave for evigheten.

Øystein Mæland, pensjonist, Oslo


Det er nå lesegleden må reddes

Når regjeringen skal lage ny boklov er de nødt til å se dypt og grundig inn i spåkulen om vi skal ha lesere igjen i de kommende generasjoner. I frykt for å miste papirboksalget har nemlig bokbransjen gått sakte og baklengs inn i den digitale virkeligheten som er alle barns hjemmebane i dag.

Visst finnes det digitale barnebøker – men kun teksten. Skal vi nå leserne, må illustrasjonene som akkompagnerer og utvikler historien, være med. Uten disse har vi liten sjanse til å overbevise unge lesere om at boken er et godt sted å være.

Min spådom er at den første av de store strømmetjenestene som utvikler et funksjonelt tilbud med tekst og illustrasjoner, kommer til å vinne barnefamiliene.

Men skal forfattere og illustratører være med på dette, må det ligge ordninger i bunn som gjør at vi faktisk får betalt for jobben. Og at bøkene ungene vil lese, er tilgjengelige.

De som nå skal jobbe med ny boklov, har en utrolig viktig oppgave for å legge til rette for den revolusjonen som hele bokbransjen står overfor. Og skjer ikke denne revolusjonen nå, kommer vi til å miste en hel generasjon med lesere.

Arne Svingen, forfatter