Uber vs. Norges Taxiforbund | Heidi Nordby Lunde

ta0b7516_doc6nk8xi7z6h016uy4396n.jpg

Skal vi forby tjenester for å beskytte eksisterende forretningsmodeller, eller skal vi endre oss i takt med tiden?

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Hvis rammeverket for drosjenæringen fjernes, vil det være et dramatisk brudd med en hittil tverrpolitisk enighet i norsk samferdselspolitikk, skriver forbundsleder Øystein Trevland i Norges Taxiforbund i Aftenposten.

Det er mulig det er et brudd med en tverrpolitisk enighet, men den enigheten forutsatte en verden der det ikke var mulig å organisere seg smartere, bedre og billigere. Når verden endrer seg, må rammeverk og regler moderniseres i takt med endringene. Trevland vil beskytte næringen sin mot den nye transporttjenesten Uber, og kaller Uber for organisert kriminalitet.

Uber er i dag er verdens største transportnettverk for privatpersoner, likevel eier de ingen biler. Verdens største detaljhandel, Alibaba, har ikke noe lager. Verdens største tilbyder av overnatting, Airbnb, eier ingen overnattingssteder. Verdens største medieselskap, Facebook, skaper ikke innhold. Skal vi forby disse tjenestene for å beskytte eksisterende forretningsmodeller, eller skal vi endre oss i takt med tiden?

Det må tenkes nytt

Når det gjelder Uber er politikerne helt klart i villrede. Vi vet hva vi har, men ikke hva vi får. Det må tenkes nytt rundt regelverk for å sikre en helhetlig kollektivpolitikk, hvor drosjenæringen i dag fyller en rolle.

Det handler ikke bare om å sikre et tilbud i mer grisgrendte strøk enn i de store byene, der kollektivtilbudet er godt utbygd og mange drosjeselskap allerede er i konkurranse. Det handler også om kommunale avtaler om TT-kjøring og syketransport. Her har drosjenæringen et absolutt fortrinn, mot eventuelle transportnettverk som Uber.

Det handler altså ikke bare om å tillate en ny tjeneste, men å tilpasse regelverket for den gamle næringen så den også kan bli konkurransedyktig. Uber, og deres sjåfører, skal betale skatt av sine tjenester på lik linje med andre næringer og næringsdrivende. Men det betyr ikke at de skal forfølges som kriminelle, slik Norges Taxiforbund vil.

Norske taxiselskaper står dessuten fritt til å tilby passasjerer mer service, på linje med Uber, samt muligheten til å evaluere sjåfør og selskap, for å konkurrere på mer enn pris.

Kriminelle får beholder løyve

Norges Taxiforbund må gjerne kalle det modernitetsfundamentalisme å ville endre dagens rammeverk for drosjenæringen, men de skal få en tøff utfordring med å forklare hvor perfekt dagens løyvesystem er til folk flest når den kriminelle, radikale islamisten Arfan Bhatti kan få drosjeløyve.

En straffedømt taxisjåfør fra Oslo fikk i 2010 lov til å kjøre videre, til tross for at han lå på klagetoppen i Oslo Taxi. Mannen har blant annet skallet ned passasjerer, råkjørt og kommet med rasistiske utsagn. Han har mistet retten til å kjøre drosje flere ganger, men selve drosjeløyvet får han beholde, fordi det ikke er lov å ta fra ham.

Det er dette rammeverket Norges Taxiforbund mener det vil være dramatisk å endre. Mulig ikke alle oppfatter det som dramatisk, men som en forbedring.

Skape fremtidens arbeidsplasser

Dersom vi velger å omfavne ny teknologi og nye muligheter, kan det bidra til at Norge tar et steg frem i konkurransen om å skape fremtidens arbeidsplasser. Dersom vi alltid skal beskytte eksisterende bransjer, vil vi ende opp med bare å adoptere teknologi og løsninger som er skapt andre steder.

Vi har sett det med musikk— og filmbransjen, der begge kjempet mot digitale løsninger med nebb og klør og ba myndighetene forby og forfølge dem som oppfant og brukte forløperne for strømmetjenester som Spotify og Netflix. Da debatten raste for ti år siden, var det en relativ tverrpolitisk enighet i Norge om å beskytte det bestående. Men i stedet for å leie neste sesong av House of Cards på en MovieBox fra VideoNova, sitter de politikerne som da ville beskytte filmbransjen mot konkurransen i dag og venter spent på neste sesong på Netflix.

Hvis dette er modernitetsfundamentalisme, hva er da å ville forby det?

Twitter: @vampus

Få med deg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter