Debatt

Kort sagt, onsdag 13. juli

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Tillit. Forskningsrådet. Hongkong. Her er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Lei av å bli flådd

Er den demokratiske æra over? Finansministeren kan ikke gjøre noe med renten eller bensinprisene. Energiministeren kan ikke gjøre noe med strømprisene. Matministeren kan ikke gjøre noe med matprisene.

På nær sagt alle områder som egentlig burde være politisk styrt, ser vi at politikere har tatt avgjørelser der de har overført makt fra demokratiske institusjoner til profesjonelle aktører. De igjen er underlagt markedene eller er en del av overnasjonale organer der den nasjonale selvråderetten er betydelig innskrenket.

Og som en kuriositet: Flybillettprisene fyker til himmels, men Norwegian sier de ikke kan gjøre noe, for det er dessverre algoritmer som styrer billettprisene!

Vi begynner å bli lei – lei av å bli flådd. Mens de rike flyr med privatfly, har andre knapt råd til å kjøre barna i barnehagen. For når noen blir flådd, er det også noen som sitter igjen med skinnet.

Det er farlig om folk begynner å miste troen på at politikere faktisk kan gjøre en forskjell. Men slik er det blitt over store deler av Europa.

Vi er lei av å høre om «utfordringer» og at ting er «krevende». Slutt med dette «First House-språket». Bli voksne. Utfordringer er noen man tar, og så gjør man det som kreves! Eller så risikerer vi at noen begynner å lete etter andre løsninger. Kanskje løsninger fra en annen tid, en tid vi ikke vil tilbake til. Så hva tenker politikerne om det?

Arne Birger Heli, Drammen


Nødvendig opprydning i Forskningsrådet

Granskningsrapporten fra revisjonsfirmaet KPMG om økonomistyringen i Forskningsrådet (NFR) omtales på lederplass i Aftenposten 7. juli. Avisen hevder rapporten viser et spinkelt grunnlag for å sette inn det nye styret. Det er en merkelig lesning. Faktum er at på tross av rekordhøye forskningsbevilgninger fra denne regjeringen må deler av disse pengene fremover brukes til å betale for «gammel moro». Grunnen er at den økonomiske styringen har vært for dårlig.

Et eksempel på svak styring var noe av det første som møtte meg som fersk statsråd i fjor høst. Det viste seg nemlig at Forskningsrådet hadde gjennomført hele søknadsprosessen til det som kalles Fellesløftet, inkludert vurderinger og rangeringer av søkerne, uten at de statlige pengene som skulle være med og finansiere ordningen, var bevilget av Stortinget. Det er ikke god økonomistyring. KPMG-rapporten stadfester i tillegg at Forskningsrådet har lovet bort nærmere 1,8 milliarder kroner mer enn de har fått budsjett til, og latt være å innarbeide Solberg-regjeringens engangskutt på 1,7 milliarder i budsjettene sine.

En viktig grunn til at tallene er blitt så store, er å finne på side 12 i rapporten: «Det gjennomføres imidlertid ikke en systematisk måling og aggregering av de faktiske tildelingsnivåene for tilskuddsforvaltningen som helhet.» Forskningsrådet har hatt kontroll på detaljene, men ikke helheten.

Dette er et økonomisk uføre som denne regjeringen har fått i fanget, og jeg står fast ved at vi har overtatt et forskningspolitisk konkursbo. Derfor mener jeg det var helt nødvendig å oppnevne et midlertidig styre, med den kompetansen som nå trengs på bevilgningsreglement, offentlig økonomistyring og økonomiforvaltning. Vi jobber sammen med det nye styret for å finne en mykest mulig landing for dagens og fremtidens forskere.

Ola Borten Moe, forsknings- og høyere utdanningsminister (Sp)


Kvinner og testosteron

Frode Saugestad fikk ikke dette med seg i sitt innlegg i Aftenposten 5. juli, så jeg gjentar gjerne: Naturlig forhøyet testosteronnivå hos kvinner forbedrer ikke idrettsprestasjoner. Disse kvinnene er ikke menn. Her trengs is i magen og klare tanker.

Erik Boye
Professor emeritus, Oslo universitetssykehus


Hongkong og leieavtalen

I et innlegg i Aftenposten 12. juli kritiserer jurist Gunnar Langlo en lederartikkel i samme avis om overføringen av Hongkong i 1997. Han viser til at britene var forpliktet til å oppgi forvaltningen av Hongkong ved utløpet av en leieavtale dette året.

Langlo har rett i at leieavtalen fra 1898 utløp i 1997. Men denne avtalen gjaldt området New Territories, ikke hele Hongkong.

Juridisk ble Hongkong Island avstått til britene i 1842 gjennom Nanjingtraktaten etter den første opiumskrigen. Tilsvarende kom halvøya Kowloon på britiske hender i 1860 etter den andre opiumskrigen gjennom Pekingkonvensjonen.

Man kan naturligvis diskutere om det hadde vært praktisk mulig å dele opp Hongkong i 1997, men traktatmessig var ikke britene forpliktet til å overlate styret av hele kronkolonien til folkerepublikken. I dag bor om lag halvparten av Hongkongs befolkning i New Territories.

Arne Melsom

Nestleder, Hongkongkomiteen i Norge


  • Følg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Kort sagt