Debatt

Kort sagt, tirsdag 8. februar

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Her er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Hylekoret prioriterer læring – heldigvis!

«Hylekoret må ikke få avlyse eksamen», roper lektor Karoline Torkildsen ut i Aftenposten 1. februar. Hylekoret er Elevorganisasjonen som «alltid er imot eksamen» og Utdanningsdirektoratet, som tross alt bare har vurdert det faglige grunnlaget for sin anbefaling.

Torkildsen er unøyaktig når hun sier at en eksamen «skal måle det samfunnet har bestemt skal være kompetanse i hvert fag, slik en standpunktvurdering vil». Eksamen baseres selvsagt på kompetansemålene i faget, men eleven får likevel bare vist fragmenter av det den kan.

Kompetansen synliggjøres derfor best gjennom læringsprosessen underveis og standpunkt. Å sidestille disse vurderingsformene blir derfor håpløst.

Når Torkildsen sier at det «ikke er så veldig mye som mangler i opplæringen i tredjeklasse etter 12. mars hvert år», blir ironien slående. En idé kan være å jobbe helt frem til skoleslutt.

Eksamen dreier seg ikke om noen få dagers gjennomføring, men om å avslutte opplæringen tidlig for å ruste elevene for testing. I år bør elevene heller fokusere på læring med lave skuldre.

Dag Johannes Sunde

Spesialrådgiver, Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap, Oslo kommune