Kort sagt, tirsdag 9. august

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Kryssord. Presisering. Her er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

En kryssordløser takker for seg

Den nye forfatteren av lørdagskryssordet i Aftenposten varslet selv at han ville introdusere en form som skulle utfordre kryssordløserne til alternativ og humoristisk tenkning «utenfor boksen».

Han kan således, i motsetning til redaksjonen, ikke anklages for å ha tatt fra meg gleden jeg tidligere hadde ved dette faste innslaget i mine lørdagsmorgener. Etter flere ganger å ha forsøkt å finne ut av forfatterens humor, gir jeg opp. Min humor og kreativitet strekker ikke til når løsningsordet FINNES skal bli EKSSTATSMINISTER og KUNSTHATER skal være SKAPFRESKOELSKER. Takk for meg.

Jeg får ta til takke med Dagbladets Rolf Hansen dersom jeg skulle forville meg inn på kryssord med UBEGRIPELIGLANGEVANVITTIGHETER.

Gunnar Berge Lindholm, Oslo


Presisering

I mandagens debattinnlegg fra tidligere norsk offiser og pensjonert generalløytnant Robert Mood ble det i redigeringen en feil i et avsnitt. Det skulle ha stått slik:

«Du kan stå i Petsjenga og ramme Kirkenes med artillerigranater og stå i Severomorsk og ramme Kirkenes med missiler. Kirkenes mangler for øvrig – som alle norske byer og tettsteder – luftvern, missilforsvar og tilstrekkelig tilfluktsrom-kapasitet.
Det er med andre ord ikke mulig å beskytte Kirkenes og hele Finnmark uten å forhindre slik beskytning.
Vi kan bare forhindre slik beskytning ved å angripe og erobre russisk territorium frem til og med Murmansk. Eller ved å ta kontroll på luftrommet over Kola slik at vi kan finne og ødelegge artilleriet og utskytningsrampene fra luften før beskytningen starter.
All den tid målet er avskrekking – å hindre krig – må strategene i Moskva, basert på sine egne vurderinger, konkludere med at vi både har evne og vilje til å gjøre dette.

Dernest bestemme seg for ikke å komme oss i forkjøpet, fordi de er trygge på at vi ikke under noen omstendighet vil angripe østover. Dersom Norge og Nato etablerer baser og bygger opp styrker i Finnmark, vil nok dette heller bli oppfattet som en uakseptabel taktisk trussel mot det strategisk viktige russiske baseområdet. I enda større grad i dag enn da den norske politikken ble utformet med Stalin som aktøren i Moskva.»