Freya kunne gitt oss en sjelden anledning til å få lære om store sjøpattedyr

  • Erik Steineger
Overalt har Freya fascinert folk, og mange har lært noe nytt om havets pattedyr, skriver biolog Erik Steineger.

Men myndighetene valgte den typisk norske løsningen: gevær.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Mange barn (og noen voksne) gråt søndag kveld. Selv ble jeg både skuffet og forbauset over avlivingen av Freya. For dette var så utrolig dumt. La meg forklare hvorfor.

Saken handler ikke først og fremst om at hvalrossen er en rødlistet, fredet art eller om økologi. Den handler om holdninger, muligheter, pedagogikk og timing.

Var ikke aggressiv

Forskere har fulgt Freyas rute i over to år. Hun har stadig dukket opp på nye steder i mange ulike land. Overalt har hun fascinert folk, og mange har lært noe nytt om havpattedyret. Freya var ikke aggressiv, og det har ikke oppstått store konflikter før hun kom til Bærum.

Læreplanene for samtlige klassetrinn i norsk skole er fulle av målsetninger om økt respekt for alt som lever i naturen, og dyrenes egenverdi. Slike fraser går også igjen i partiprogrammene, stortingsmeldinger og andre offentlige dokumenter. Myndighetene bruker årlig store beløp for at befolkningen skal forstå disse målsetningene og få oppleve naturens mangfold.

Freyas besøk i Norge kunne vært brukt til å påvirke holdninger til naturen og opplyse om hvalrossens rolle i økosystemet (for eksempel spiser de den invaderende stillehavsøstersen). Vi kunne også forklare hvorfor man skal være forsiktig i møtet med slike dyr.

Naturen er full av farer, og hele befolkningen må lære om risiko for huggormbitt, vepsestikk og bratte stup.

En skam

Nå hadde vi en sjelden anledning til også å få lære om store sjøpattedyr. De uforsiktige, selfiehungrige menneskene som trosset forbud mot å være nærgående, kunne fått bøter. Badesesongen er nesten over, snart pøser regnet ned, og Freya ville høyst sannsynlig fortsatt sin vandring.

I stedet valgte myndighetene den typisk norske løsningen: gevær. Det strider mot alle de fine formuleringene om respekt og egenverdi. Og det setter igjen Norge i en svak posisjon når vi forhandler om biologisk mangfold i andre land. Det er en skam at vi ikke er kommet lenger.

Dette er en omarbeidet versjon av innleggsforfatterens Facebook-innlegg 14. august.