Debatt

Bred debatt om fedme

 • Universitetet I Oslo
 • Seksjon For Helsefag
 • Stipendiat
 • Forf>
 • <forf>gro Rugseth<
 • Professor
 • Av <forf>gunn Engelsrud<
Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Slanking og fokus på trening, vekt og dietter kan skade personers selvbilde og egenverd, hevder psykolog Charlotte Buhl (Aftenposten 26. mars). Overvekt må forstås i en sammenheng utover det som biologisk, nærings— og ernæringsfaglig kunnskap kan bidra med. Buhls kronikk representerer en betimelig problematisering av tiltak mot overvekt i norsk helsevesen. Helsefaglige og kommersielle tilbud til overvektige etableres uten at perspektivene Buhl trekker frem er nevneverdig synlige. Behandling av overvekt og fedme domineres av forståelser som bygger på rådet om "å spise mindre og trene mer". Hvorfor folk blir tykke antar en holbergsk dimensjon: Spørsmålet blir aldri stilt og dermed aldri besvart, hevder Buhl. Hun berører et sentralt poeng. Spørsmålet stilles, men det er grunn til å spørre av hvem, på hvilken måte og ut fra hvilken interesse.

Overvekt som sykdom?

Informasjon om overvekt og fedme er preget av medisinsk terminologi. Når helsemyndigheter og helsepersonell spør seg hva overvekt og fedme er, tenderer svarene og forklaringene mot sykdom, men mye er fortsatt uavklart. Det anvendes begreper som risikofaktor, helseproblem, epidemi, sykdom, genetisk svikt og symptom. Overvekt og fedme omtales både som en sykdom i seg selv og en risikofaktor for å utvikle andre sykdommer. Hva det innebærer å forstå fedme som en sykdom i seg selv, eller som en risikofaktor, er en utfordring i behandling av personer som er overvektige. Hva lider de av? Har de en sykdom? Hva slags sykdom er i så fall overvekt? Når blir overvekt eventuelt en sykdom? Hva er symptomer? Hva er risikofaktorer for å bli overvektig? Hvor mye skal en person veie før det blir sykdom? Landsforeningen for overvektige arbeider for å få definert fedme som en kronisk lidelse.Fedmediagnosen vil utløse rett til behandling og til økonomisk refusjon av medisiner, rett til sykemelding osv. Flere parter kan altså ha interesse i at overvekt blir definert som både sykdom, symptom, lidelse, genfeil og risikofaktor, uten at det gjøres tydelig hvordan disse begrepene nærmere forstås. Når overvektige spørres om fedme kan være en sykdom uttrykkes stor usikkerhet. Det er vanskelig for mange å kjenne seg igjen i det å være syk. De er som gruppe og enkeltpersoner mer opptatt av å bli tatt på alvor. Det er ikke uvanlig at overvektige føler seg mistenkeliggjort og mistrodd i møte med helsepersonell.

Hvem er syk?

En motkraft til den kulturelle stigmatiseringen og den medisinske behandlingsviljen av overvektige er etablerte miljøer i USA som kaller seg Fat Activists. Deres fremste politiske mål er å forhindre diskriminering av tykke personer. Slagord som "Helse i alle størrelser" utfordrer etablerte sannheter om overvektige. De går i rette med medisinsk forskning og praksis knyttet til overvekt. Støttet av forskningsmiljøer i USA og Australia stilles det spørsmål ved de antagelser om overvektige som forskningen bygger på. Er det godt begrunnet at tykke barn skal bevege seg mer? Er det en større helserisiko å slanke seg enn å være stabilt tykk? Fat Activists krever å få være så tykke de er og tar plass som levende subjekter. De feirer fedmen. Perspektivet som tilsier at det er noe galt med de overvektige, snus på hodet: Det er noe galt med et samfunn som ikke tåler fett. Å være tykk holdes frem som en rett, retten til å få være i fred for helsebringende råd og behandling.Et slikt radikalt ståsted gir en bredde i hva som regnes som kvalifiserte meninger om overvekt, fedme, kropp og helse. Debatten, politikken og behandlingen i Norge kjennetegnes av fravær av denne bredden. Stemmer som Buhl og Fat Activists bidrar til å få øye på at forestillinger om kropp, vekt og matens betydninger er kulturelle og at den helsepolitiske diskurs bare er en av flere måter å forstå vekt og kropp på.

Les også

 1. Slanking kan skade selvbildet

 2. Menn synes slanking er flaut

 3. Nei til slanking av barn

 4. Usunt billigere - sunt dyrere

 5. Overvekt gjelder livsstil

 6. Unngå hysteri om overvekt

 7. Europeerne blir stadig fetere

 8. Hver fjerde jente slanker seg

 9. Reagerer mot slankepress

 10. Store foreldre får store barn

 11. Når de små blir for store

 12. Livets lettere side

 13. Unge blåser i sukker

 14. Fete barn slankes med tvang

 15. Ekstremslanking på landslag

Les mer om

 1. Debatt