Rikshospitalet utestenger pasientorganisasjon | Aleksander Sørlie

  • Aleksander Sørlie
Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens ble etablert i år på bakgrunn av misnøye med det eksisterende offentlige helse- tilbudet til personer som ikke opplever seg som det kjønn de ble tildelt ved fødselen.

Når en avdeling i krise nekter å møte og diskutere med pasientorganisasjoner som kritiserer dem, er det noe alvorlig galt.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme (NBTS) på Rikshospitalet har i årevis vært under hard kritikk fra brukere så vel som fra helsepersonell. Nå har de tatt et enda lengre steg og nekter møte med representanter fra pasientorganisasjonen som offentlig har kritisert dem.

Aleksander Sørlie

Skremmende

Dette er en skremmende utvikling fra en avdeling i krise. Siden 2014 har tillitsvalgte ved Oslo universitetssykehus varslet både ledelsen, Arbeidstilsynet og Fylkesmannen gjentatte ganger om faglig uforsvarlighet og fare for pasientsikkerheten. De beskriver en alvorlig situasjon hvor «hele avdelingens fagmiljø har brutt sammen» (Dagens Medisin, 12. mai 2017). Pasienter selv forteller om møter med klinikken som er preget av dypt krenkende behandling, uforsvarlig lange ventetider og avvisning av henvendelser om hjelp.

Dypt problematisk

Likevel har avdelingen vært resistent mot enhver kritikk og jobber hardnakket for å opprettholde sitt nasjonale monopol på behandling.

De har med seg pasientorganisasjonen Harry Benjamin ressurssenter (HBRS) som arbeider for «kvinner og menn som går gjennom kjønnsbekreftende behandling på Rikshospitalet». Problemet er at HBRS kun representerer de få som søker og får innvilget behandling ved NBTS.

Når majoriteten av pasienter med behov for kjønnsbekreftende behandling i Norge blir avvist, og et stadig økende antall velger å ta hele sin behandling privat, er det dypt problematisk at HBRS er den eneste pasientorganisasjonen som får sin stemme hørt.

Les også

Født i «feil kropp» i feil land: Ny undersøkelse om kjønnsinkongruens i Norge gir alarmerende resultater | Pirelli Benestad, Almås, Bolstad og Karlsen

Ny pasientorganisasjon

Dette er en av årsakene til at Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens (PKI) ble stiftet. Vi ønsker å være et talerør for alle som har behov for behandling.

Målet er et helhetlig og forsvarlig helsetilbud for alle som trenger det, inkludert de mest sårbare blant oss: De som i dag avvises ved NBTS og som derfor står helt uten tilbud.

Overraskende avvisning

I forbindelse med stiftelsen av PKI sendte vi et brev til NBTS for å opprette kontakt. Svaret vi fikk var overraskende: Vi skulle ikke få møte med avdelingen, og de fant det heller ikke hensiktsmessig å gi oss en plass i deres brukerutvalg.

Etter en videre utveksling gjorde avdelingsleder det tydelig at de, i tillegg til å nekte å møte våre representanter, heller ikke vil svare på våre spørsmål eller diskutere våre bekymringer rundt det nåværende tilbudet.

Som pasientorganisasjon er vi dypt bekymret for situasjonen ved Rikshospitalet. Nå håper vi at helsemyndighetene, og særlig helseminister Bent Høie, rydder opp.

Når en avdeling i krise nekter å møte og diskutere med pasientorganisasjoner som kritiserer dem, er det noe alvorlig galt. Det er særlig graverende gitt NBTS' monopol. Sårbare pasienter fortjener å bli hørt, sett og tatt alvorlig, og NBTSs monopol må oppheves umiddelbart.