Vi må lære av feil, derfor har jeg tatt grep | Bent Høie

Helseminister Bent Høye (H) vil avvikle meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten.

Meldeordningen kommer til å bli avviklet, og det satses heller på å utvide dagens varselordning.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.
Les også

Les innlegget Bent Høie svarer på:

Jeg er opptatt av at helsetjenesten skal lære av alvorlige og uønskede hendelser. Derfor har jeg tatt grep på flere områder. I et innlegg i Aftenposten 15. oktober ber representanter for Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet meg beholde meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten. Vi foreslår å avvikle denne ordningen. Foreningen frykter det vil svekke pasientsikkerheten.

Varsle til helsetilsynet

Det er svært viktig at helsetjenesten lærer av alvorlige og uønskede hendelser, men jeg mener at meldeordningen ikke er det rette verktøyet til denne jobben. Jeg vil derfor avvikle meldeordningen og heller bruke ressursene på å utvide dagens varselordning.

Denne ordningen innebærer at sykehusene skal varsle alle alvorlige hendelser til Helsetilsynet. Vi foreslår nå at varselordningen utvides, slik at de kommunale helse- og omsorgstjenestene også får plikt til å varsle tilsynet om alvorlige hendelser.

Kvalitet og pasientsikkerhet

Varselordningen innebærer at Helsetilsynet raskt vurderer varslene, og foretar tilsyn på stedet om det er nødvendig. Helse- og omsorgstjenesten skal selvsagt fortsatt ha oversikt over avvik og uønskede hendelser og følge dem opp. Denne plikten har de allerede – og denne plikten kommer de fortsatt til å ha.

Kvalitet og pasientsikkerhet er ett av tre overordnede styringsmål i mitt oppdragsdokument til de regionale helseforetakene. Jeg følger også opp resultater på pasientsikkerhet i min faste styringsdialog med de regionale helseforetakene. Da jeg ble helseminister innførte jeg en fast årlig melding til Stortinget om kvalitet og pasientsikkerhet.

Å lære av feil er avgjørende

I mange år har vi hatt en havarikommisjon for transportsektoren som går gjennom ulykker for å finne ut hva som har skjedd og hva vi kan lære. Nå har vi fått på plass en egen undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten som skal se på alvorlige hendelser og alvorlige forhold.

Kommisjonen er uavhengig og vil kunne se på faktorer som rammebetingelser, arbeidsmiljø og sikkerhetskultur. Det er altfor mange som dør eller blir skadet som følge av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten Å lære av feil er helt avgjørende for å gjøre tjenestene enda bedre og pasientene enda tryggere. Det er derfor jeg har tatt grep på flere områder.


Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter