Debatt

Skuffende at rektoratet ved Universitetet i Oslo ikke vil ta standpunkt til avkoloniseringskampanjen

De som forsøker å ufarliggjøre avkoloniseringskampanjen ved å redusere den til et krav om mangfold i akademia, har neppe satt seg inn dens ideologiske grunnlag.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.
Øverst, fra venstre: Jens Saugstad, professor i filosofi, Reidun Sirevåg, professor i biologi, og Janne Haaland Matlary, professor i statsvitenskap. Nederst, fra venstre: Stig S. Frøland, professor i medisin, Kjell Madsen, førstelektor i filosofi, og Inger Nygaard Preus, universitetslektor i filosofi. Alle ved Universitetet i Oslo

Se også nederst for navn på innleggsforfatterne.

I Aftenposten 7. september svarer rektor Svein Stølen og prorektor Gro Bjørnerud Mo ved Universitetet i Oslo på våre to tidligere innlegg om kampanjen for «avkolonisering» ved universitetene. De skriver at de først og fremst ønsker å forsvare den akademiske friheten, og at det er så stor uenighet om hva begrepet avkolonisering betyr, at man bør droppe det i den videre debatten.

13. september imøtegår også rektorene ved fire universiteter våre synspunkter. Begge grupper forsøker å ufarliggjøre avkoloniseringskampanjen ved å redusere den til et krav om mangfold i akademia. De har neppe satt seg inn dens ideologiske grunnlag.

  • Les innleggsforfatternes to tidligere artikler om avkoloniseringsdebatten ved universitetene:

Les også

  1. Avkoloniseringsideologien truer universitetene | Forskere ved Universitetet i Oslo

  2. Støtter universitetsrektorene avkoloniseringsideologien?

Skuffende fra rektoratet

Dessverre går hverken rektoratet ved Universitetet i Oslo eller de fire rektorene inn på SAIHs resolusjon «Avkolonisering av høyere utdanning», som var utgangspunktet for våre innlegg. Der heter det at avkolonisering handler om «selve grunnlaget for hva man regner som gyldig kunnskap», og at SAIH støtter krav om at «urfolks epistemologi, pedagogikk og kunnskapssystemer» sidestilles med «vestlige universitetstradisjoner».

Det er skuffende at Stølen og Mo ikke vil ta standpunkt til avkoloniseringskampanjen. De synes å mene at det ville være å overstyre «faglige diskusjoner av ideologiske grunner» i strid med den «akademiske friheten og universitetenes grunnverdier». Selvsagt ønsker ingen at et rektorat skal detaljstyre fagmiljøene, men et forsvar for vitenskapens fundamentale prinsipper, som også er en sentral del av universitetets grunnverdier, er ingen innskrenkning av akademisk frihet.

Oppsiktsvekkende vitenskapssyn

De fire rektorene synes imidlertid å komme avkoloniseringskampanjen i møte når de skriver: «Spørsmålet er om den vestlige vitenskapstradisjonen i stor nok grad tar innover seg og er opptatt av vitenskapstradisjoner utenfor seg selv.»

Denne påstanden impliserer at det finnes andre vitenskapstradisjoner enn dem som er grunnlaget for vitenskapelig virksomhet ved verdens universiteter. Det er for lengst blitt misvisende å kalle disse tradisjonene «vestlige». At universitetsrektorer synes å gå god for et relativistisk vitenskapssyn, er oppsiktsvekkende.

Legitimering av SAIH

Ifølge rektoratet ved UiO er «Diskusjonen om mangfold og inkludering i akademia […] for viktig til at vi kan la den styres av fastlåste ideologiske posisjoner.» Dette er nettopp vårt poeng. SAIH karakteriserer seg selv som en «aktivistorganisasjon» med klare politisk-ideologiske mål. Som andre aktivistorganisasjoner må SAIH naturligvis stå fritt til å fremme sine synspunkter i universitetsmiljøene, men bør ikke ha dagens privilegerte stilling.

Stølen og Mo tar ikke stilling til «SAIH-tierne» med henvisning til at ordningen ligger under Studentparlamentet. De ser bort fra at koblingen til semesteravgiften innebærer en legitimering av SAIH.

Å hevde at en organisasjon som går ut mot grunnlaget for universitetenes virksomhet ikke lenger bør nyte godt av deres godkjent-stempel, kan ikke med rimelighet tolkes som et angrep på den akademiske friheten.

Jens Saugstad, professor i filosofi

Stig S. Frøland, professor i medisin

Kjell Madsen, førstelektor i filosofi

Janne Haaland Matlary, professor i statsvitenskap

Reidun Sirevåg, professor i biologi

Inger Nygaard Preus, universitetslektor i filosofi

Alle ved Universitetet i Oslo

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Akademia
  2. Forskning og vitenskap
  3. Universitet