Folkevandringen fra muslimske land bør opphøre | Per-Willy Amundsen

  • Per-Willy Amundsen
Det er ingen fornuft i at migranter skal reise over store avstander for å søke «asyl» når de kan finne en trygg tilværelse mye nærmere, skriver Per-Willy Amundsen (Frp).

Asylretten bør begrenses til umiddelbare naboland.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Enhver selvstendig stat har rett til å styre innvandringen til landet og sikre rikets grenser. Vi vet at den fremmedkulturelle, asylrelaterte innvandringen i særdeleshet kommer fra muslimske land.

Vi vet at folkevandringen til Europa skaper synlige problemer over hele kontinentet. Vi vet at den mangler sikkerhetsmessig, økonomisk og verdimessig bærekraft. Alt dette bør være godt dokumentert.

Likevel mener venstresiden at det ikke skal være lov å peke på problemet og anvise det åpenbare svaret: Folkevandringen fra muslimske land bør opphøre.

Muslimske land er ikke egen folkegruppe

I Aftenposten 25. juli sammenligner en bystyrerepresentant fra Oslo Ap mine ord på Facebook med innføringen av jødeparagrafen i Norge(!).

Han tillater seg dermed å sammenligne alle verdens muslimer med en liten forfulgt folkegruppe som er blitt utsatt for forferdeligheter uten sidestykke gjennom historien.

Som om «muslimske land» er en egen «folkegruppe» som trenger et særskilt vern? Vi snakker én fjerdedel av verdens befolkning.

Du kan jo spørre en indonesier, en iraner og en somalier om de oppfatter å tilhøre den samme «folkegruppen». Påstanden er ganske enkelt absurd. Det er vel snarere ikke-muslimske minoriteter i muslimske land som trenger vern.

Dagbladet går hakket lenger i sin kritikk av min omtale av «muslimske land». De roper like godt på sensur. Da bør vi lytte og kjenne på ubehaget.

For det er noe skremmende historieløst med en avis som ønsker å undertrykke det frie ord. Det vitner om en manglende forståelse av pressens samfunnsoppdrag og rolle i et velfungerende demokrati.

Les også

Les også debattinnlegget Amundsen svarer på: Per-Willy Amundsen består ikke jødetesten

Venstresiden er blitt irrelevant

Da er det mindre alvorlig at Dagbladet i kjent uredelig stil fremstiller det som om dette var et såkalt «utspill» fra meg på 22. juli.

De underslår like godt det faktum at dette var et tilsvar til Lars Gules uanstendige og fornærmende forsøk til å koble Frp til terroristen på syvårsdagen for angrepet mot AUF og regjeringskvartalet.

Men slik driver altså venstresiden på. Mens mange som meg på høyresiden er opptatt av å løse virkelige problemer for virkelige mennesker, står venstresiden uten svar og bruker sin tid på å leke språkpoliti.

De ønsker heller å kritisere ord og formuleringer enn å ta problemene på alvor. Dermed utdefinerer venstresiden seg selv fra vår tids viktigste politiske debatt. De er blitt irrelevant.

Jeg er opptatt av politiske løsninger som fungerer. Derfor mener jeg asylretten bør begrenses til umiddelbare naboland. Det er ingen fornuft i at migranter skal reise over store avstander for å søke «asyl», når de kan finne en trygg tilværelse mye nærmere.

Da vil også folkevandringen fra muslimske land opphøre.