Vi jobber for å fase ut sykler fra fortauene | Rune Gjøs og Liv Jorun Andenes

Oslos sykkelsatsing dreier seg om å ta igjen et massivt etterslep. Etter hvert som Oslo får et sammenhengende og trygt sykkelveinett, vil byens fotgjengere i stadig større grad få fortauene for seg selv, skriver innleggsforfatterne. (Arkivbilde fra Kirkeveien i Oslo)

Oslo er i ferd med å bli tryggere for både gående og syklende.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Vi osloborgere har lenge vært flinke til å gå og reise kollektivt, og nå er det også stadig flere som sykler. Dette er en svært gledelig utvikling med store gevinster for både byen, samfunnet og enkeltmennesket.

En egen gåstrategi er på gang

God infrastruktur reduserer konfliktnivået mellom ulike trafikantgrupper og bidrar til økt trygghet. Derfor er vi helt enige med Ingunn Sakshaug som i sitt leserinnlegg 22. august etterlyser bedre tilrettelegging for både syklende og gående.

Les også

Les innlegget: Reglene gjelder alle - unntatt sykler | Ingunn Sakshaug

Oslo kommune jobber som aldri før med å bedre forholdene for myke trafikanter. En egen gåstrategi er på gang, og det blir stadig flere gater med brede fortau, lave fartsgrenser, opphøyde gangfelt og fartshumper.

Rune Gjøs
Liv Jorun Andenes

Langt igjen

Selv om kommunen bygger nye sykkelveier i rekordfart, er det fremdeles langt igjen før Oslo kan kalle seg en super sykkelby. Av over 1000 kilometer kommunale veier er det i dag bare rundt ti prosent som er tilrettelagt med sykkelfelt eller sykkelvei.

Mens nærmere ni av ti av byens innbyggere er fornøyde med mulighetene til å ferdes til fots i sentrum, er det bare fem av ti som sier det samme om muligheten for å sykle. Dette ifølge Bymiljøetatens brukerundersøkelse fra 2018.

Syklister gis ikke fritt spillerom

Sakshaug ønsker også et tydeligere regelverk for sykling og hevder at syklister har fått fri tilgang til å sykle hvor og hvordan de vil.

Syklister som ferdes i trafikken, skal som alle andre trafikanter følge veitrafikkloven. At en større del av veiarealet nå tilrettelegges for sykkel betyr heller ikke at syklistene gis fritt spillerom. Når syklister unntas fra visse regler som gjelder motoriserte kjøretøy, som i enkelte enveiskjørte gater, gjøres dette etter strenge kriterier som skal ivareta trafikksikkerheten.

Utfasing av sykler på fortauet

Som følge av massebilismens inntog ble sykling på fortauet tillatt i Norge i 1978. Dette var et forsøk på å løse den stadig forverrede trafikksikkerhetssituasjonen for syklister. Lovendringen ble gjort i et politisk klima hvor det manglet vilje til å satse på storstilt utbygging av sykkelveier.

Norge er et av få land hvor det fremdeles er tillatt å sykle på fortau. Oslo kommune kan ikke lage egne trafikkregler, men vi jobber for å fase ut sykling på fortauet. Utfasingen skjer ved at vi gjør det som ikke ble gjort på 1970- tallet: Vi gir syklistene egne arealer.

Les også

Elsykkel med toppfart på 108 km/t traff Karita (27)

Et massivt etterslep

Sykkelsatsingen dreier seg altså om å ta igjen et massivt etterslep. Etter hvert som Oslo får et sammenhengende og trygt sykkelveinett, vil byens fotgjengere i stadig større grad få fortauene for seg selv, og det blir enklere for syklistene å ferdes trygt og hensynsfullt i trafikken.

Og når vinteren kommer med snø og is, så lover vi å gjøre alt vi kan for å holde både fortau og sykkelveier trygge å ferdes på.

Det er altså ikke slik at vi nedprioriterer de gående når syklister prioriteres opp. Satsingen går hånd i hånd. Derfor svarer vi som Ole Brumm når noen spør om Oslo skal være en gå- eller sykkelvennlig by: Ja, takk, begge deler!

Les også

En av landets dyreste gater til skrekk og gru | Marte Aarland Nyhus