Debatt

Frittstående hoteller er sentrale. Ingen hotellkjeder ville vært dem foruten. | Moen og Eide

 • Jarle Moen
  styreleder, NHO Reiseliv Oslo og Akershus
 • Tony Eide
  styremedlem, NHO Reiseliv Oslo og Akershus

F.v. Jarle Moen, Tony Eide. Foto: Privat / NHO reiseliv

Ingen kommer til Norge ens ærend for å bo på et kjedehotell i Oslo sentrum.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Frittstående hoteller er helt sentrale i profileringen av Norge som reisemål. Ingen kjedehoteller ville vært dem foruten.

Vi leste med interesse spaltist Knut Olav Åmås' innsiktsfulle kommentar om familieeide hoteller i Aftenposten forrige søndag. Frittstående hoteller er på mange måter selve indrefileten i norsk reiseliv, og det er mange av dem.

Mer enn 500 frittstående hoteller er medlem i NHO Reiseliv, som er den største nærings- og interesseorganisasjonen for norske reiselivsbedrifter.

Les også

Les kommentaren til Åmås: Vi lever i masseturismens og kjedenes tid. De familieeide hotellene er sjeldne perler.

Fjern eller reduser formuesskatten

Aftenpostens spaltist har rett i at bransjen har næringspolitiske utfordringer. Blant annet haster det med å fjerne eller redusere formuesskatten, slik at våre norskeide, frittstående hoteller kan konkurrere på lik linje med de utenlandskeide.

Åmås hevder noe upresist at frittstående hoteller ikke kan delta i offentlige anbud. Alle må formelt inkluderes. Problemet er at kravspesifikasjoner og mangel på kunnskap hos innkjøperne har fungert ekskluderende.

En prosjektgruppe bestående av NHO Reiseliv, NHO, Difi og Sykehusinnkjøp, jobber nå med å lage en innkjøpsmal som skal sikre at de frittstående lettere kan delta i konkurranser.

Les også

Les også: Stadig flere barnefamilier velger campingferie

Samhold bygger reiselivet

De frittstående hotellene står på ingen måte alene i kampen om mer rettferdige rammevilkår. Det er tvert imot en voksende erkjennelse i næringen om at vi må jobbe sammen for å bedre vilkårene for alle reiselivsbedrifter i Norge.

Hotellkjedene er for eksempel helt avhengig av mangfoldet som de frittstående hotellene representerer.

Ingen kommer til Norge ens ærend for å bo på et kjedehotell i Oslo sentrum.For reiselivet handler det om å utvikle kvaliteten og lønnsomheten gjennom større samspill mellom hoteller og opplevelsesaktører.

Kun ved å bedre rammene for hele norsk reiseliv, kan næringen hevde seg i en stadig voksende, internasjonal konkurranse om reisende.

Løsningen for frittstående hoteller er ikke å ta avstand fra fellesskapet i NHO Reiseliv, men stå sammen i arbeidet med å utvikle en næring som skaper arbeidsplasser i bygd og by.


 • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

 1. Hotell
 2. Reiseliv
 3. NHO

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Kort sagt, onsdag 13. mai

 2. ØKONOMI

  «Fulle» norske hoteller kan likevel ha plass: – Ring hotellene direkte

 3. POLITIKK

  NHO: – Forventer betydelig kutt i formuesskatten

 4. ØKONOMI

  Koronakrisen rammer ulikt: Én faktor skiller vinnere og tapere

 5. DEBATT

  Stressless’en blir kinesisk

 6. KOMMENTAR

  Vi lever i masseturismens og kjedenes tid. De familieeide hotellene er sjeldne perler