Fem grunner til å kjøpe norsk rødt kjøtt | Ola Hedstein

  • Ola Hedstein
    Ola Hedstein
Har du bestemt deg for en kjøttfylt middag, bør kjøttet være norsk, skriver innleggsforfatteren.

Ikke å spise melkekua vil være en kjempestor sløsing med en fantastisk ressurs.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Mange tror det er lurt å droppe kjøtt. Her er fem grunner til å kjøpe norsk kjøtt neste gang du er i butikken.

Les også

Slutt å mobbe kua! | Ragnhild Nilsen

1. Det er matsvinn å la utmarken stå urørt

I dag er det umulig for mennesker å fordøye gress. Men, kua, sauen og geita har et unikt fordøyelsessystem som gjør at de kan utnytte næringen i gresset for å lage melk og kjøtt.

I Norge har vi lite dyrket mark. Men utmarken, derimot, utgjør hele 95 prosent av landarealet. Om lag halvparten av dette er egnet som beite for husdyr. Ifølge FN vil vi trenge 60 prosent mer mat i 2050. Ikke å ta i bruk utmarken til matproduksjon vil være et gigantisk matsvinn.

2. Å spise norsk kjøtt er ressurseffektivt

Du spiser vel ost, rømme, yoghurt og crème fraîche? Drikker melk og kaffe latte?

Alle disse produktene inneholder melk. Og melken kommer som kjent fra kua. Den norske kua, norsk rødt fe, er avlet frem for å produsere mye melk og godt kjøtt. Dette kalles en kombinasjonsku. Ikke å spise melkekua vil være en kjempestor sløsing med en fantastisk ressurs.

3. Norsk kjøtt er klimavennlig

I rapporten «Tackling Climate Change Through Livestock» har FNs organisasjon for ernæring og landbruk, FAO, slått fast at storfekjøtt fra Norge og Vest-Europa er mye mer klimavennlig enn fra andre kjøttproduserende land.

Årsaken er at norsk landbruk er veldig effektivt. Vi har avlet frem friske dyr som vokser raskere, er friskere og som har det bra. Klimagassutslipp minker når effektiviteten i produksjonen øker.

Dyrene på den søramerikanske pampasen trenger 2–3 år lengre tid på å nå den samme kjøttvekten som norske Dagros trenger. Det betyr to-tre færre år med raping og promping av metangass.

4. Norske husdyr får minst antibiotika i Europa

Globalt dør 750.000 mennesker årlig som følge av antibiotikaresistente bakterier. Norske landbruk har tatt antibiotikaresistens og trygg mat på alvor. Det er mange grunner til at vi er gode på å bruke lite antibiotika. Vi har flinke bønder, godt samarbeid mellom forvaltning og næring, lav import av livdyr, gunstig geografi, modige myndigheter og mye kunnskap.

Det betyr at du ikke trenger å bekymre deg for å bli syk av å spise norsk kjøtt.

Les også

Storfebonde: – Veganerne bruker ord som drap og mord, det hører ingen steds hjemme

5. Norske dyr har det bra

Sammenlignet med andre land har Norge en streng dyrevelferdslov. Det finnes lover for hvordan dyrene skal ha det i fjøset, hvordan de kan slaktes og hvordan de kan transporteres.

Den norske kua har også lovpålagt trening! I minimum åtte uker i året mosjonerer norske kyr og kalver ute i friluft.

Norske bønder og produsenter er veldig opptatt av dyrevelferd og forbedrer dyrevelferden i takt med samfunnets forventninger, normer og ny kunnskap når det kommer. I tillegg er norske dyr friske (derav den lave bruken av antibiotika).

Siden 1970-tallet har god dyrehelse vært et avlsmål på lik linje med melk- og kjøttkvalitet. Alle kyr har også sitt eget helsekort der informasjon og helse dokumenteres.

Derfor bør du spise norsk kjøtt når du har bestemt deg for en kjøttfylt middag.


Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter