Debatt

Jo, Stalin drepte Kirov | Hans-Wilhelm Steinfeld

  • Hans-Wilhelm Steinfeld
    historiker og cand.philol.
Store portretter av heltene til Det sovjetiske kommunistpartiet, Vladimir Lenin og Josef Stalin, ble båret med stolthet da tusenvis av mennesker markerte 100 års dagen for den bolsjevikiske revolusjonen i en marsj gjennom Moskva tirsdag 7. november.

Det er enighet blant de fleste sovjetiske historikere om at Sergej Kirov ble drept på Stalins ordre.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Professor emeritus Åsmund Egge skrev i Aftenposten 24. november at Stalin ikke drepte Sergej Kirov, Leningrads partisjef i 1934.

Han argumenterer med historiografiske kilder, ikke primærkilder.

Les også

Drepte Stalin Kirov? | Åsmund Egge

På det russiske nettstedet istpravda.ru kan Egge blant annet lese Nikitia Khrustsjovs rapport på den 17. partikongress 10. november 1960, der partisjefen bekreftet den versjonen jeg ga hos Torp på NRK 8. november.

Åsmund Egge mener at attentatmannen Leonid Nikolajev helt alene sto bak attentatet.

I Smolnyj-palasset, der drapet fant sted, snakket jeg med daværende borgermester Anatolij Sobtsjak om høsten etter det antidemokratiske statskuppet 19. august 1991. Da viste Sobtsjak meg hjørnet i korridoren der Kirov ble myrdet med ordene «her skjøt de Kirov!»

Liten vilje til oppgjør med fortiden

Sobtsjak, som var professor i jus, sa eksplisitt de og ikke han. I likhet med Nikita Khrustsjov, Mikhail Gorbatsjov og Gorbatsjovs regjeringssjef i perioden 1985 -1990, Nikolaj Rysjkov, var Sobtsjak som svært mange, sovjetiske historikere klar på at det hemmelige politi likviderte Kirov.
At den 17. partikongress medførte at 70 prosent av den nyvalgte sentralkomiteen ble henrettet, fremgår også av partisjef Khrustsjovs rapport i 1960, som jeg har vist til og som så slik ut , gjengitt på de russiske nettstedet over:

Partisjef Khrustsjovs rapport i 1960, gjengitt på det russiske nettstedet istpravda.ru, forteller at 70 prosent av den nyvalgte 17. parikongress ble henrettet.

Nestor blant sovjethistorikerne, Aleksandr Kan, som Egge kjente godt, var også av den entydige oppfatning at Stalin sto bak likvidasjonen av Sergej Kirov.

Jeg er enig med Egge i at drapet utløste den store terroren fra Stalins side. Men kildekritisk tror jeg professor Egge bør tenke over at sterke krefter etter kommunismens sammenbrudd i 1991 har uttrykt sterk motvilje mot å ta det store oppgjøret med Stalins forbrytelser.
I dag har Putin erklært Lenin for utilregnelig, men sier lite om Stalin, bortsett fra at få kom helskinnet fra Stalin-tiden av dem som var involvert.
Dette står på side 7 i boken Fra statens første mann, samtaler med Vladimir Putin, utgitt i Moskva i 2000: «For det var få blant dem rundt Stalin hele tiden, som kom fra det med livet!» Verbet «utselet» ble brukt. (Steinfelds oversettelse)

Fakta eller formodninger

Egge beskyldte meg for å ha spredt en tvilsom myte hos Torp.

Min beskrivelse av skjebnen til de 1008 delegatene av i alt 1966 på den 17. partikongress er herved belagt med Khrustsjovs rapport om saken. Leonid Nikolajev, som Egge hevder var alene om det spektakulære attentatet i det godt bevoktede partihovedkvarteret i Smolny-palasset i Leningrad 1. desember 1934, kan Egge tenke over i lys av det beste råd i historisk metodelære, fremført av metodeprofessor Narve Bjørgo i læreboken hans i sin tid:
«Når dine spesifikke verifikasjonsmetoder unndrar deg et sikkert svar på saken, skal du bruke det du ellers vet om den!»

Slik har Åsmund Egges frikjenning av Stalin formodningene mot seg.

Les mer om hundreårsjubileet for den bolsjevikiske revolusjon:

Les også

  1. Oktoberrevolusjonens fremste kvinner | Anne Synnøve Simensen

  2. Grov vold, demoniske revolusjonære og ganske mye sex. Slik markeres 100 år etter den russiske revolusjonen som forandret verden.

  3. Det unge norske ekteparet opplevde den russiske oktoberrevolusjonen fra orkesterplass | Cato Guhnfeldt

Les mer om

  1. Russland
  2. Moskva