Debatt

Vi har presentert et teater for fremtiden | Arne Reisegg Myklestad

  • Arne Reisegg Myklestad, arkitekt MNAL og partner i Dark Arkitekter
På oppdrag fra Nationaltheatret har Dark arkitekter laget denne visjonsskissen.

Ulf Grønvolds utspill om Nationaltheatret er skuffende og lite konstruktivt.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I Aftenposten 12. september beskriver Ulf Grønvold Darks visjon til et nytt Nationaltheatret som «en egoistisk og enøyd visjon». Fra en erfaren arkitekturkritiker er dette et skuffende og lite konstruktivt utspill. Jeg tror ikke han har forstått poenget med en debatt rundt Nationaltheatret.

Teaterets behov

Nationaltheatret har et stort arealbehov for å kunne være den nasjonale teaterinstitusjonen landet fortjener. Behovene omfatter utvidet scenekapasitet til prøver og forestillinger, men også arealer for en bredere formidling av scenekunst. I tillegg er det et prekært behov for utvidede tekniske arealer, verdige (og lovpålagte) utbedringer av arbeidsforhold for skuespillere og administrasjon samt universell tilrettelegging for besøkende.

På tross av utfordringene er det et sterkt ønske fra teateret å bli værende i den opprinnelige teaterbygningen. Hvordan kan dette løses? Visjonen tar utgangspunkt i analyser og studier utført for Kulturdepartementet i 2014, og illustrerer at de nødvendige arealene kan etableres i tilknytning til eksisterende teaterbygning uten inngrep i verneverdig bebyggelse eller kontrasterende nybygg.

Byen i endring

Endring og utvikling har alltid blitt kritisert, og Lund og Slaattos arbeid med Nationaltheatret var intet unntak. Henrik Bull mottok i sin tid kritikk for å vektlegge kunstnerisk frihet og ornamentikk fremfor funksjon. Hvis man ser på Operahuset i Halle, er det tydelig at Bull ikke var fremmed for å la seg påvirke av «motearkitektur».

Felles for Lund og Slaatto, Bull og Dark er at vi alle har latt oss inspirere av vår samtid og blitt kritisert av konservative røster. Vi mener et balansert syn på historie og utvikling er viktig for en bys tidsdybde og kompleksitet. En eventuell utforming av en utvidelse til Nationaltheatret vil være et resultat av en omfattende prosess med mange hensyn. Så i stedet for å kritisere formspråk, skulle jeg gjerne hørt hvordan Grønvold mener man kan hjelpe Nationaltheatret inn i fremtiden.

  • Nationaltheatrets styreleder: Ønsker mer penger til Nationaltheatret
  • Ansatte på Nationaltheatret: Klager på dårlig arbeidsluft

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Les mer om

  1. Debatt
  2. Nationaltheatret