Debatt

Trenger vi et nytt miljøparti som ser hele verden? | Jostein Flo

  • Jostein Flo
    Pensjonert direktør Norsk Hydro
– Dersom vi legger ned norsk olje- og gassproduksjon, vil verdensprisen på olje og gass presses oppover. Dette gir kull en konkurransefordel som i neste omgang vil gi økte CO2-utslipp, påpeker artikkelforfatteren. Bildet er fra et åpent kullgruveanlegg i det østlige Tyskland.

Miljøutslipp kjenner ikke landegrenser – det er de globale utslippene som teller.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.
– Dersom vi legger ned norsk olje- og gassproduksjon, vil verdensprisen på olje og gass presses oppover. Dette gir kull en konkurransefordel som i neste omgang vil gi økte CO₂-utslipp, påpeker artikkelforfatteren. Bildet er fra et åpent kullgruveanlegg i det østlige Tyskland.
Jostein Flo, pensjonert direktør, Norsk Hydro

Når verdens mennesker ber om mer energi, kommer denne til å bli produsert enten råstoffet er kull, gass, olje, atomkraft eller fornybare kilder. Våre energikilder (olje/gass) må sees i sammenheng med internasjonale energikilder og skilles klart fra forbruksutslipp som hver enkelt av oss kan påvirke. Selv om fornybare kilder antas å få sterk vekst, kommer dette for sent i kampen mot kull som er hovedutfordringen de nærmeste tiårene.

Norsk olje- og gassproduksjon

Kina, India og USA står alene for nesten 50 % av verdens utslipp, men det som er viktig er at 60 % av deres utslipp kommer fra kull.

Ved overgang fra kull til gass (LNG) for bare disse tre landene, er potensialet en besparing på opp mot 5 milliarder tonn CO₂-utslipp, eller ca. 15 % av verdens totale utslipp. Intet annet tiltak kan gi mer effektiv og hurtigere effekt.

Dersom vi legger ned norsk olje- og gassproduksjon, vil verdensprisen på olje og gass få et prispress oppover. Dette vil gi kull en konkurransefordel som i neste omgang vil gi økte utslipp – spesielt i voksende økonomier i Asia. Dette må unngås.

Det viktigste vi kan gjøre

Norsk teknologikunnskap bygger på en mer enn hundre års sammenhengende forskning og industriell utvikling. Det var våre industrielle bedrifters kunnskapsbasis som ga oss verdensledende teknologi for vår oljeproduksjon.

Det viktigste vi nå kan gjøre, er å bruke vår kunnskap til å gi verden mer miljøvennlig produksjon av olje og gass i kombinasjon med å utvikle løsninger for lagring av CO₂.

For nye felt er det avgjørende om disse marginalt øker eller minsker verdens totale utslipp. Nye felt med moderne teknologi og lave utslipp som skyver ut mer forurensende produksjon inklusive kull og atomkraft, bør gjennomføres.

Norge er selvforsynt med fornybar energi, men oppbygging av el-basert energi til samferdsel vil øke behovet for noe mer fornybar energi. Utbygging av fornybar kraftproduksjon utover eget behov blir kun for å selge billig og subsidiert kraft til EU.

Det er bare miljømessig negativt og ingen nasjonal lønnsomhet dersom vår energiproduksjon – dvs. utover optimal utnyttelse av vår egen energibalanse – skal fungere som «batteri» for EUs kull- og atomkraftindustri.

Utvikling av vår teknologiske kompetanse til fornybar energi kan bli et satsingsområde for de bedrifter som mener de selv har forutsetninger og risikovillighet til dette.

Reiser og turisme

Utslipp fra internasjonale flyreiser er nå holdt utenfor nasjonale klimaregnskaper. En feriereise til Thailand slipper ut mer klimagasser enn det en gjennomsnittsbilist slipper ut i løpet av tre år. Er internasjonal turisme grønn industri? Et nytt klimaparti bør ha som mål å redusere internasjonale reiser. Dagens fokusering på kildesortering og sykling må ikke brukes som avlat for å gi oss godfølelse for våre flyreiser!

Verdens befolkningsøkning

Verdens befolkning er anslått å øke fra 6 til 9 milliarder i år 2050. Hvordan skal disse milliardene få mat, vann og livsvilkår uten enorme nye utslipp?

I gamle tiders Norge var store barnekull nødvendig for sikring av egen alderdom. Kanskje våre bistandsmidler bør endres til å helpefinansiere et velferdssystem inkludert alderssikring i de fattigste landene?

Transport

Kjempetrailere fyller veiene med importvarer – egentlig er det meget store miljøutslipp som importeres. Hvem har ikke møtt betjeningen i butikker som svarer «det lønner seg ikke å reparere – det er billigere å kjøpe nytt». Det bør tilrettelegges bedre for større grad av reparasjoner og krav til leverandørenes reservedelslagre.

Med nåværende miljøpartiers politikk kan Norge lett ende opp som en nasjon der eksport til EU av strøm fra vannkraft og subsidiert vindkraft vil bli det viktigste næringsgrunnlaget.

Nedleggelse av norsk olje- og gassindustri vil føre til at de globale miljøutslippene vil øke med kull og atomkraft som de globale energivinnerne. Er et nytt og tenkende klimaparti nødvendig for å hindre dette?

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Fornybar energi
  2. Klimautslipp
  3. Energi
  4. Kraftproduksjon
  5. Oljeproduksjon